รั้ว

ภาษาอังกฤษ


n fence
คำอธิบาย: เครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้าน
หน่วยนับ: รั้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: hedge , rampart , palisade
ตัวอย่างประโยค: พวกเราช่วยกันปักไม้เพื่อทำเป็นรั้ว