รั้งรอ

ภาษาอังกฤษ


v hesitate
ความหมายเหมือนกับ: รีรอ , รีๆ รอๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: delay , wait
คำตรงข้าม: เร่งรัด
ตัวอย่างประโยค: แม้ว่าโลกจะร้อนขึ้น เนื่องจากปฏิกิริยาเรือนกระจก แต่ประเทศใหญ่ๆ ทั้งหลายก็ยังรั้งรอ ไม่ยอมลงมือกำหนดแผนแน่นอนที่จะแก้ปัญหานี้