รั้งตำแหน่ง

ภาษาอังกฤษ


v act on behalf of
ตัวอย่างประโยค: แม้ไม่ได้เป็น ส.ส.ตั้งแต่ต้น แต่เขาก็รั้งตำแหน่งผู้อำนวยการพรรคตลอดมา