รับเละ

ภาษาอังกฤษ


v get much money
คำอธิบาย: ได้เงินมาก
ตัวอย่างประโยค: คุณเป็นทั้งผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าว เงินเดือนก็รับเละเลยสิ
v be responsible for
คำอธิบาย: ต้องรับทำทุกอย่างหรือถูกกระทำหลายอย่าง, รับผิดชอบทุกอย่าง
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องรับเละในฐานะปราการด่านสุดท้าย ในการแก้ปัญหานายจ้างกับลูกจ้าง