รับอาสา

ภาษาอังกฤษ


v volunteer
คำอธิบาย: รับทำโดยเต็มใจ
ความหมายเหมือนกับ: อาสา
คำที่เกี่ยวข้อง: step forward , offer
ตัวอย่างประโยค: เขารับอาสาจะเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยในคดีนี้