รับหน้าที่

ภาษาอังกฤษ


v undertake
คำอธิบาย: นำสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาเพื่อปฏิบัติตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: take charge of
คำตรงข้าม: มอบหน้าที่ , มอบหมายหน้าที่
ตัวอย่างประโยค: คุณพ่อรับหน้าที่เรื่องดูแลการบ้านและเรื่องเรียนของคุณลูก