รับรองแขก

ภาษาอังกฤษ


v receive visitors
ความหมายเหมือนกับ: ต้อนรับแขก
คำที่เกี่ยวข้อง: receive guests , act as host , welcome guests , entertain guests/visitors
v entertain guests
คำที่เกี่ยวข้อง: give a party