รับรอง

ภาษาอังกฤษ


v welcome
ความหมายเหมือนกับ: ต้อนรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: receive , entertain , greet
ตัวอย่างประโยค: เทศกาลปีใหม่ผมไม่ได้หยุดเลย เพราะต้องรับรองแขกผู้ใหญ่ที่มางาน