รับมรดก

ภาษาอังกฤษ


v inherit
คำที่เกี่ยวข้อง: receive a legacy , come into
ตัวอย่างประโยค: ระยะหลังหล่อนมีฐานะกระเตื้องขึ้น เพราะสามีได้รับมรดกจำนวนล้าน