รับภาระ

ภาษาอังกฤษ


v shoulder
ความหมายเหมือนกับ: แบกรับ , แบกภาระ
คำที่เกี่ยวข้อง: undertake , assume , take on , bear
ตัวอย่างประโยค: นกคุ่มอืดตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ ดังนั้นตัวผู้จึงต้องรับภาระในการเลี้ยงและดูแลลูกแทนตัวเมีย