รับผิดแทน

ภาษาอังกฤษ


v speak up for
ความหมายเหมือนกับ: รับแทน
คำที่เกี่ยวข้อง: defend someone , make excuses for


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top