รับผิดแทน

ภาษาอังกฤษ


v speak up for
ความหมายเหมือนกับ: รับแทน
คำที่เกี่ยวข้อง: defend someone , make excuses for