รับผิดชอบ

ภาษาอังกฤษ


v be responsible
คำอธิบาย: ยอมตามผลที่ดีหรือไม่ดีในกิจการที่ได้กระทำไป
คำที่เกี่ยวข้อง: take responsibilities , be accountable for
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ควรอบรมเด็กให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และรับผิดชอบในกรณีที่สมควร