รับประทาน

ภาษาอังกฤษ


v eat
คำอธิบาย: ทำให้อาหารเข้าปากผ่านลำคอลงไปสู่กระเพาะอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: กิน , ฉัน , แดก , เสวย , ฟาด , เขมือบ , ทาน , บริโภค , ยัด , เจี๊ยะ , สวาปาม
ตัวอย่างประโยค: คาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายรับประทานเข้าไปได้มาจากแป้ง

คำที่มี "รับประทาน" ในคำ


รับประทานข้าว v eat
ความหมายเหมือนกับ: ทานข้าว

รับประทานอาหาร v have a meal
ความหมายเหมือนกับ: รับประทานข้าว , กินข้าว

รับประทานข้าว v have a meal
ความหมายเหมือนกับ: รับประทานอาหาร , กินข้าว

รับประทานอาหาร v have a meal
ความหมายเหมือนกับ: กินอาหาร

น่ารับประทาน v be appetizing
ความหมายเหมือนกับ: น่ากิน , น่าอร่อย
ตัวอย่างประโยค: การแกะสลักผักและผลไม้ทำให้อาหารน่ารับประทานยิ่งขึ้น

ยารับประทาน n oral drug
ความหมายเหมือนกับ: ยาใช้ภายใน
คำตรงข้าม: ยาทา

อยาก(รับประทานอาหาร) v crave
ความหมายเหมือนกับ: อยากดื่ม (เหล้า)

หลังรับประทานอาหาร adj post-meal
คำตรงข้าม: ก่อนอาหาร

หลังรับประทานอาหาร adj post-meal
คำตรงข้าม: ก่อนอาหารค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top