รับประกัน

ภาษาอังกฤษ


v assure
คำอธิบาย: รับรองค่าเสียหาย
คำที่เกี่ยวข้อง: guarantee
ตัวอย่างประโยค: บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางรายไม่รับประกันคุณภาพสินค้า ถ้าผู้ซื้อดัดแปลงดิสก์หน้าเดียวเป็นดิสก์ 2 หน้า
v assure
ความหมายเหมือนกับ: รับรอง , ยืนยัน
คำที่เกี่ยวข้อง: guarantee , certify , warrant , ensure
ตัวอย่างประโยค: การมีสุขภาพกายไม่ได้รับประกันว่าจะทำให้มีสุขภาพจิตดีเสมอไป