รับช่วง

ภาษาอังกฤษ


v take over
คำที่เกี่ยวข้อง: inherit , succeed to , take the place of
ตัวอย่างประโยค: เด็กเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่