รับจ้าง

ภาษาอังกฤษ


v work as employee
คำอธิบาย: สัญญาว่าจะทำงานให้เพื่อสินจ้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: work for wages/money , work for hire , make a living , hire oneself out
ตัวอย่างประโยค: ลุงไม่ใช่คนมั่งมีอะไรจึงไปรับจ้างเลี้ยงแกะหารายได้