รับคำ

ภาษาอังกฤษ


v promise
คำอธิบาย: แสดงว่าจะทำตามคำ
คำที่เกี่ยวข้อง: give one´s word , vow , pledge , undertake
ตัวอย่างประโยค: ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว

คำที่มี "รับคำ" ในคำ


ตกปากรับคำ v promise
คำอธิบาย: ตกลงหรือรับรองว่าจะทำตามนั้น
ตัวอย่างประโยค: เขาตกปากรับคำแล้วว่าจะช่วยดูแลลูกของเราเป็นอย่างดีค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top