รับคำ

ภาษาอังกฤษ


v promise
คำอธิบาย: แสดงว่าจะทำตามคำ
คำที่เกี่ยวข้อง: give one´s word , vow , pledge , undertake
ตัวอย่างประโยค: ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว