รับขวัญ

ภาษาอังกฤษ


v invite the protecting spirit to return the body
คำอธิบาย: ปลอบโยนให้ขวัญกลับมาสู่ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปลอบ , ปลอบโยน
v console
คำอธิบาย: ปลอบโยนให้ขวัญกลับมาสู่ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปลอบ , ปลอบโยน
คำที่เกี่ยวข้อง: comfort