รับกัน

ภาษาอังกฤษ


v rhyme
ความหมายเหมือนกับ: คล้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: harmonize
คำตรงข้าม: ไม่รับกัน , ไม่เข้ากัน