รับ

ภาษาอังกฤษ


v receive
คำอธิบาย: ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้
คำที่เกี่ยวข้อง: get , accept , obtain , acquire , take , be given
ตัวอย่างประโยค: เขารับองค์พระจากหลวงพี่ที่ปลุกเสกแล้วอย่างระมัดระวัง
v rhyme
คำอธิบาย: คล้องจองกัน
ความหมายเหมือนกับ: คล้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: sound like , harmonize
ตัวอย่างประโยค: คำในกลอนที่เขาแต่งรับสัมผัสกันดีเหลือเกิน
v accept
คำอธิบาย: มีความเห็นพ้องหรือเห็นชอบด้วย
ความหมายเหมือนกับ: เห็นพ้อง , เห็นชอบ , เห็นด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: agree to , admit , approve , consent to , concur with
ตัวอย่างประโยค: คุณจะรับมาตราการแก้ไขปัญหาตามนี้หรือไม่
v take up
คำอธิบาย: ต่อเสียง เช่น ลูกคู่ร้องรับต้นบท
ตัวอย่างประโยค: ลูกคู่ฝ่ายหญิงรับต้นบทเสียงแจ๋วพร้อมร่ายรำยั่วฝ่ายชาย
v match
คำอธิบาย: เหมาะเจาะหรือเหมาะสมกัน, คล้องจองกัน
ความหมายเหมือนกับ: เหมาะ , เหมาะเจาะ
คำที่เกี่ยวข้อง: suit , become appropriate , go with , harmonize , befit
ตัวอย่างประโยค: ผมทรงนี้รับกับหน้าเธอมาก ดูเด็กลงตั้งเยอะ
v confess
คำอธิบาย: ให้คำตอบที่ไม่ปฏิเสธ, ยอมสารภาพ
ความหมายเหมือนกับ: ยอมรับ , รับผิด , ยอม , สารภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: admit , plead guilty , acknowledge , come clean , concede
ตัวอย่างประโยค: เขารับว่าเขาเป็นผู้วางแผนและกระทำเองทั้งหมด
v withstand
คำอธิบาย: ต้านไว้, ต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม (ใช้ในการรบ)
คำที่เกี่ยวข้อง: cope with , deal with , resist
ตัวอย่างประโยค: แม่ทัพฝ่ายตะวันออกรับข้าศึกไม่ไหว จึงขอกำลังทัพฝ่ายหลวงไปช่วยรับอีกแรง

คำที่มี "รับ" ในคำ


รับอาสา v volunteer
คำอธิบาย: รับทำโดยเต็มใจ
ความหมายเหมือนกับ: อาสา
ตัวอย่างประโยค: เขารับอาสาจะเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยในคดีนี้

รับคำ v promise
คำอธิบาย: แสดงว่าจะทำตามคำ
ตัวอย่างประโยค: ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว

รับเชิญ v be invited
คำอธิบาย: ตกลงจะไปตามคำเชิญ
คำตรงข้าม: เชิญ
ตัวอย่างประโยค: หมอเทพชัยได้รับเชิญไปสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเวลา 2 ปี

รับโทษ v be punished
คำอธิบาย: ยอมให้ลงโทษ
ความหมายเหมือนกับ: ต้องโทษ
คำตรงข้าม: ทำโทษ
ตัวอย่างประโยค: ผู้กระทำทารุณต่อบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องพึ่งพิง ต้องได้รับโทษ

รับประโยชน์ v gain an advantage
ความหมายเหมือนกับ: ได้ประโยชน์
คำตรงข้าม: ให้ประโยชน์
ตัวอย่างประโยค: หากชาวบ้านเห็นว่าเขาได้รับประโยชน์จากการป่า ก็ยิ่งทำให้เขารักป่ามากยิ่งขึ้น

รับผิด v admit one´s mistake
คำอธิบาย: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
ความหมายเหมือนกับ: ยอมรับผิด , ยอมสารภาพ , รับสารภาพ
คำตรงข้าม: รับชอบ
ตัวอย่างประโยค: ผู้มีใจเป็นนักกีฬาคือผู้ที่ทำอะไรผิดไป ก็กล้ารับผิดในสิ่งที่ตนได้พลาดไป

รับสมัคร v enrol
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนของกรมสามัญศึกษาจะรับสมัครเด็กเข้าเรียนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี

รับเสด็จ v welcome
คำอธิบาย: ทำให้ผู้มาหาหรือผ่านมาสะดวกสบาย
ตัวอย่างประโยค: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รับเละ v get much money
คำอธิบาย: ได้เงินมาก
ตัวอย่างประโยค: คุณเป็นทั้งผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าว เงินเดือนก็รับเละเลยสิ

รับเละ v be responsible for
คำอธิบาย: ต้องรับทำทุกอย่างหรือถูกกระทำหลายอย่าง, รับผิดชอบทุกอย่าง
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องรับเละในฐานะปราการด่านสุดท้าย ในการแก้ปัญหานายจ้างกับลูกจ้าง

รับหน้าที่ v undertake
คำอธิบาย: นำสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาเพื่อปฏิบัติตาม
คำตรงข้าม: มอบหน้าที่ , มอบหมายหน้าที่
ตัวอย่างประโยค: คุณพ่อรับหน้าที่เรื่องดูแลการบ้านและเรื่องเรียนของคุณลูก

รับฟัง v listen to
คำอธิบาย: ตั้งใจสดับฟังและหรือทำตามถ้อยคำนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ฟัง , ยอมรับฟัง
ตัวอย่างประโยค: เธอควรรับฟังคำเตือนของพ่อแม่ไว้บ้าง

รับฟัง v tune in
คำอธิบาย: สามารถรับคลื่นเสียงหรือได้ยินเสียงนั้นได้
ความหมายเหมือนกับ: ฟัง , รับได้
ตัวอย่างประโยค: อำเภอที่อยู่ห่างไกลพอจะรับฟังสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ได้สถานีเดียว

รับประทาน v eat
คำอธิบาย: ทำให้อาหารเข้าปากผ่านลำคอลงไปสู่กระเพาะอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: กิน , ฉัน , แดก , เสวย , ฟาด , เขมือบ , ทาน , บริโภค , ยัด , เจี๊ยะ , สวาปาม
ตัวอย่างประโยค: คาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายรับประทานเข้าไปได้มาจากแป้ง

รับได้ v accept
ความหมายเหมือนกับ: ยอมรับได้
ตัวอย่างประโยค: แม้ว่าลูกจะเกเรเพียงใด พ่อแม่ก็รับได้

รับได้ v receive
คำอธิบาย: มีความสามารถหรือประสิทธิภาพในการรับสภาพต่างๆ ได้
ตัวอย่างประโยค: จอบางรุ่นรับได้เพียงสองความถี่

รับทราบ v acknowledge
ความหมายเหมือนกับ: ทราบ , รับรู้
ตัวอย่างประโยค: ผมเพียงแต่แจ้งให้รับทราบ ไม่จำเป็นต้องสนใจมาก

รับลม v gain fresh air
ความหมายเหมือนกับ: กินลม
ตัวอย่างประโยค: เธอเดินลัดเลาะไปยังอีกฟากหนึ่งเพื่อรับลม

รับจ้าง v work as employee
คำอธิบาย: สัญญาว่าจะทำงานให้เพื่อสินจ้าง
ตัวอย่างประโยค: ลุงไม่ใช่คนมั่งมีอะไรจึงไปรับจ้างเลี้ยงแกะหารายได้

รับใช้ v compensate
คำอธิบาย: สัญญาที่จะจ่ายทดแทนให้
ตัวอย่างประโยค: อุบัติเหตุในครั้งนี้ เขารับใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บาดเจ็บทั้งหมด

รับใช้ v serve
คำอธิบาย: ให้บริการ
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งปณิธานเอาไว้ว่า จะไปทำงานเป็นหมอรับใช้ประชาชนในชนบท

รับบาป v be a scapegoat
คำอธิบาย: พบกับเคราะห์กรรม
ตัวอย่างประโยค: เด็กไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้เป็นผู้ก่อ แต่กลับต้องมารับบาปที่พ่อแม่ประทับตราไว้ให้

รับผิดชอบ v be responsible
คำอธิบาย: ยอมตามผลที่ดีหรือไม่ดีในกิจการที่ได้กระทำไป
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ควรอบรมเด็กให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และรับผิดชอบในกรณีที่สมควร

รับฝาก v accept taking care of
ตัวอย่างประโยค: กรมไปรษณีย์ฯ ได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่เยาวราชขึ้น เพื่อรับฝากไปรษณียภัณฑ์ไปประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่

รับมือ v cope with
ความหมายเหมือนกับ: จัดการ , ต้านทาน , กำราบ
ตัวอย่างประโยค: กองบัญชาการใหญ่ระดมทหารกองหนุนเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ที่จะเกิดขึ้น

รับรู้ v acknowledge
ความหมายเหมือนกับ: รับทราบ
ตัวอย่างประโยค: ครูเล่าถึงพฤติกรรมและผลการเรียนของเด็กให้ผู้ปกครองรับรู้

รับสมอ้าง v be referred
ตัวอย่างประโยค: เขารับสมอ้างจำเลยว่า เขาอยู่กับจำเลยขณะที่เกิดฆาตกรรม

รับหน้า v confront
ความหมายเหมือนกับ: สู้หน้า
คำตรงข้าม: หลบหน้า
ตัวอย่างประโยค: แม่คว้าน้องเล็กเข้าห้องนอน ทิ้งให้พ่อรับหน้าอยู่คนเดียว

รับหน้า v welcome
ความหมายเหมือนกับ: ต้อนรับ
ตัวอย่างประโยค: ห้องโถงชั้นล่างตกแต่งไว้อย่างสวยงามเพื่อรับหน้าแขกที่มาในงาน

รับเหมา v contract for
คำอธิบาย: ปฏิบัติกิจแทนผู้จ้างจนเสร็จกิจใดกิจหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: ผมรับเหมางานของเขามาหมด

รับปาก v give one´s word
คำอธิบาย: สัญญาว่าจะทำตามถ้อยคำที่พูดกัน
ความหมายเหมือนกับ: สัญญา , ให้คำมั่น
ตัวอย่างประโยค: ท่านประธานาธิบดีรับปากอย่างไม่มีเลศนัย

รับราชการ v serve under the crown
คำอธิบาย: ทำงานเป็นข้าราชการ
ตัวอย่างประโยค: ระหว่างรับราชการนี้ ครูได้ทำงานออกแบบหลายอย่าง

รับแขก v receive visitors
คำอธิบาย: ต้อนรับผู้มาหา
ความหมายเหมือนกับ: ต้อนรับแขก , รับรองแขก
ตัวอย่างประโยค: ทุกวันอาทิตย์ท่านมักรับแขกชาวต่างประเทศ

รับช่วง v take over
ตัวอย่างประโยค: เด็กเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่

รับมรดก v inherit
ตัวอย่างประโยค: ระยะหลังหล่อนมีฐานะกระเตื้องขึ้น เพราะสามีได้รับมรดกจำนวนล้าน

รับภาระ v shoulder
ความหมายเหมือนกับ: แบกรับ , แบกภาระ
ตัวอย่างประโยค: นกคุ่มอืดตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ ดังนั้นตัวผู้จึงต้องรับภาระในการเลี้ยงและดูแลลูกแทนตัวเมีย

รับประกัน v assure
คำอธิบาย: รับรองค่าเสียหาย
ตัวอย่างประโยค: บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางรายไม่รับประกันคุณภาพสินค้า ถ้าผู้ซื้อดัดแปลงดิสก์หน้าเดียวเป็นดิสก์ 2 หน้า

รับประกัน v assure
ความหมายเหมือนกับ: รับรอง , ยืนยัน
ตัวอย่างประโยค: การมีสุขภาพกายไม่ได้รับประกันว่าจะทำให้มีสุขภาพจิตดีเสมอไป

รับเคราะห์ v suffer
ตัวอย่างประโยค: คนไทยใช้ตุ๊กตาเสียกบาลเป็นเครื่องบวงสรวงสะเดาะเคราะห์ หรือทำขึ้น เพื่อรับเคราะห์แทนตน

รับขวัญ v invite the protecting spirit to return the body
คำอธิบาย: ปลอบโยนให้ขวัญกลับมาสู่ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปลอบ , ปลอบโยน

รับขวัญ v console
คำอธิบาย: ปลอบโยนให้ขวัญกลับมาสู่ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปลอบ , ปลอบโยน

รับสั่ง v say
ความหมายเหมือนกับ: ตรัส , พูด , กล่าว , บอก
ตัวอย่างประโยค: สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเคยรับสั่งว่า เริ่มมีความสนพระทัยในการอ่าน ก็ด้วยการเริ่มต้นอ่านสามก๊ก

รับมอบหมาย v accept an assignment
ตัวอย่างประโยค: กองทัพได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหัวหอกในการจัดที่ทำกินให้ราษฎร

รับไหว้ v accept a token of bride and bridegroom´s respect
คำอธิบาย: รับความเคารพคู่บ่าวสาว

รับไหว้ v return a greeting
คำอธิบาย: แสดงอัธยาศัยดีตอบ

รับสินบน v receive bribes
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกกล่าวหาว่า รับสินบน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือโยกย้ายนายตำรวจคนหนึ่ง

รับสารภาพ v confess
ความหมายเหมือนกับ: สารภาพ , ยอมรับ , รับผิด
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับสารภาพต่อพนักงานสอบสวน พร้อมซัดทอดถึงเพื่อนร่วมทีมสังหาร

รับสาย v answer the telephone
ตัวอย่างประโยค: โทรศัพท์ห้องโน้นกริ่งอยู่นานแล้ว ไม่มีใครไปรับสาย

รับสั่ง n an order (of the king or of a prince)
ความหมายเหมือนกับ: คำสั่ง , บัญชา , คำบัญชา
ตัวอย่างประโยค: พระองค์เจ้าดิศวรกุมารได้มีรับสั่งให้นายแมคคาร์ที่ดำเนินการตั้งโรงเรียนแผนที่

รับศีล v receive the precepts
ตัวอย่างประโยค: เมื่อนำสิ่งของใส่บาตรเสร็จเรียบร้อย เขาก็นั่งคุกเข่าลงพร้อมกับพนมมือไหว้เพื่อรับศีลรับพรจากหลวงพี่

รับบท v act as
คำอธิบาย: แสดงเป็น
ความหมายเหมือนกับ: เล่นบท , รับบทบาท , สวมบท , สวมบทบาท
ตัวอย่างประโยค: ศรินทิพย์รับบทเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายในละครเรื่องนี้

รับน้อง v welcome first-year students
คำอธิบาย: ยอมรับรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่

รับมอบ v accept (something)
คำอธิบาย: รับเอาสิ่งที่ผู้อื่นให้มาเป็นของตน
ตัวอย่างประโยค: อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยืนยันว่าหากรับมอบปุ๋ยอินทรีย์ แล้วตรวจสอบพบว่าปุ๋ยไม่ได้คุณภาพ ก็พร้อมบอกเลิกสัญญากับผู้ได้รับสัมปทาน

รับเงิน v receive money
คำตรงข้าม: จ่ายเงิน
ตัวอย่างประโยค: ถ้าผู้เสียชีวิตมีภรรยาและบุตร ภรรยาและบุตรมีสิทธิ์รับเงินที่เป็นเงินช่วยเหลือทั้งหมดจากมูลนิธิ

รับรอง v welcome
ความหมายเหมือนกับ: ต้อนรับ
ตัวอย่างประโยค: เทศกาลปีใหม่ผมไม่ได้หยุดเลย เพราะต้องรับรองแขกผู้ใหญ่ที่มางาน

รับเงิน v receive money
คำตรงข้าม: จ่ายเงิน
ตัวอย่างประโยค: ถ้าผู้เสียชีวิตมีภรรยาและบุตร ภรรยาและบุตรมีสิทธิ์รับเงินที่เป็นเงินช่วยเหลือทั้งหมดจากมูลนิธิ

รับน้อง v welcome first-year students
คำอธิบาย: ยอมรับรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่

รับมอบ v accept (something)
คำอธิบาย: รับเอาสิ่งที่ผู้อื่นให้มาเป็นของตน
ตัวอย่างประโยค: อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยืนยันว่าหากรับมอบปุ๋ยอินทรีย์ แล้วตรวจสอบพบว่าปุ๋ยไม่ได้คุณภาพ ก็พร้อมบอกเลิกสัญญากับผู้ได้รับสัปทาน

รับโทรศัพท์ v answer the telephone / phone

รับประทานข้าว v eat
ความหมายเหมือนกับ: ทานข้าว

รับสนอง v reply
ความหมายเหมือนกับ: แทน , ตอบสนอง

รับรองแขก v receive visitors
ความหมายเหมือนกับ: ต้อนรับแขก

รับรองแขก v entertain guests

รับแทน v speak up for
ความหมายเหมือนกับ: รับผิดแทน

รับผิดแทน v speak up for
ความหมายเหมือนกับ: รับแทน

รับซื้อล่วงหน้า v do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit
ความหมายเหมือนกับ: ตกเขียว , ซื้อขายล่วงหน้า

รับทาน v eat
ความหมายเหมือนกับ: รับประทาน , กิน , ฉัน , แดก , เสวย

รับประทานอาหาร v have a meal
ความหมายเหมือนกับ: รับประทานข้าว , กินข้าว

รับประทานข้าว v have a meal
ความหมายเหมือนกับ: รับประทานอาหาร , กินข้าว

รับประทานอาหาร v have a meal
ความหมายเหมือนกับ: กินอาหาร

รับอาหาร v receive food

รับฟ้อง v accept the charge

รับทาน v eat
ความหมายเหมือนกับ: ทาน , รับประทาน , รับประทาน , บริโภค

รับช่วงต่อ v be descended
ความหมายเหมือนกับ: สืบทอด , สืบกันมา

รับทุกข์ v shoulder a burden
ความหมายเหมือนกับ: แบกภาระ , รับเคราะห์ , รับภาระ

รับบทบาท v act as
ความหมายเหมือนกับ: เล่นบท , สวมบท , สวมบทบาท

รับกัน v rhyme
ความหมายเหมือนกับ: คล้อง
คำตรงข้าม: ไม่รับกัน , ไม่เข้ากัน

คำรับสารภาพ n confession
คำอธิบาย: คำพูดที่ยอมบอกว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกจับตัวมาทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์ จนกว่าคำรับสารภาพจะหลุดออกมาจากปาก

เตรียมรับมือ v keep up with
คำอธิบาย: เตรียมความพร้อมที่จะต่อสู้โดยเป็นฝ่ายรับ
ตัวอย่างประโยค: นาโต้ระดมทหารกองหนุน เพื่อเตรียมรับมือวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

คำขานรับ n answer
ความหมายเหมือนกับ: คำตอบรับ
ตัวอย่างประโยค: ความกล้าหาญชาญชัยของรัฐบาลได้รับคำขานรับและต่อต้านระคนกันไป

จอรับภาพ n television set
ความหมายเหมือนกับ: จอภาพ
ตัวอย่างประโยค: จอรับภาพมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์

ตำรับ n creator
ตัวอย่างประโยค: ขนมโบราณชนิดต่างๆ นับวันจะเลือนหายไปพร้อมกับเจ้าของตำรับ

ตำรับ n text
ความหมายเหมือนกับ: ตำรับตำรา , หนังสือเรียน
ตัวอย่างประโยค: ลูกๆ ควรมีห้องเป็นของตนเองเพื่อใช้ทำงานท่องบ่นตำรับตาราได้ตามใจ

ผู้ปรับปรุง n reformer
คำอธิบาย: ผู้แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนปรับปรุง
ตัวอย่างประโยค: คุณยายท่านเป็นผู้ปรับปรุงสูตรขนมไทยหลายชนิด จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ผู้รับ n receiver
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนรับ
คำตรงข้าม: ผู้ให้ , คนให้
ตัวอย่างประโยค: เราควรจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ

ผู้รับใช้ n servant
คำอธิบาย: ผู้มีหน้าที่รับใช้และอาศัยอยู่ในบ้านเจ้านาย
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนรับใช้ , คนใช้
คำตรงข้าม: เจ้านาย
ตัวอย่างประโยค: เขาให้แม่อยู่บ้านหลังเดิม จัดหาลูกจ้าง ผู้รับใช้ให้พร้อมสรรพ

ผู้รับภาระ n one carrying a burden
คำอธิบาย: ผู้ที่รับงานหนักตามหน้าที่ที่ผู้อื่นมอบให้
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนรับภาระ , ผู้แบกภาระ , คนแบกภาระ
คำตรงข้าม: ผู้โยนภาระ
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลเป็นผู้รับภาระในเรื่องอาหาร เรื่องเครื่องนุ่งห่มแก่นักโทษที่อยู่ในความคุ้มครองดูแล

ผู้ลงรับเลือกตั้ง n (politicate) candidate
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง , ผู้ลงสมัคร , ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
คำตรงข้าม: ผู้เลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค: จนถึงวันนี้ มีผู้ลงรับเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 11 คน

รองรับ v support
คำอธิบาย: อยู่ข้างใต้และรับน้ำหนัก
ความหมายเหมือนกับ: รอง , รับ
ตัวอย่างประโยค: ประติมากรรมนูนมีพื้นรองรับ สามารถดูได้เฉพาะด้านหน้าและด้านเฉียงเท่านั้น

เปิดรับ v adopt
ความหมายเหมือนกับ: เปิดกว้าง
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4

เปิดรับ v admit
คำอธิบาย: เริ่มดำเนินงาน
ตัวอย่างประโยค: รัฐได้สร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่โดยเพิ่งเปิดรับผู้ป่วยเมื่อต้นดือนกันยายนที่ผ่านมา

ของรับไหว้ n token of a bride and bridegroom´s respect
คำอธิบาย: ของที่ผู้ใหญ่ให้ตอบแทนเมื่อคู่บ่าวสาวมาไหว้
หน่วยนับ: อย่าง, ชนิด, ชิ้น
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่เจ้าสาวมอบรถยนต์เป็นของรับไหว้แก่คู่บ่าวสาว

รับผม end yes
คำอธิบาย: คำรับแสดงการเชื่อฟังหรือรับฟังคำสั่ง
ความหมายเหมือนกับ: ครับ , ขอรับ
คำตรงข้าม: ค่ะ
ตัวอย่างประโยค: ท่านเพิ่งกลับไปเมื่อสัก 10 นาทีครับผม

สถานที่รับเลี้ยงเด็ก n day nursery

เก้าอี้รับแขก n visitor´s chair

เคาน์เตอร์รับเงิน n paying-in

แผนกต้อนรับ n reception

รถรับจ้าง n taxi
ความหมายเหมือนกับ: รถแท็กซี่

ประกาศรับ v announce one is accepting application
คำอธิบาย: แจ้งให้ทราบถึงการรับสมัคร
ความหมายเหมือนกับ: รับสมัคร , ประกาศรับสมัคร
ตัวอย่างประโยค: หากบริษัทเรามีตำแหน่งว่าง เราจะประกาศรับทันที

ยอมรับผิด v confess
คำอธิบาย: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
ความหมายเหมือนกับ: รับผิด
คำตรงข้าม: ปฏิเสธ
ตัวอย่างประโยค: เขายอมรับผิดว่าเขาได้ให้ข่าวนี้แก่ผู้สื่อข่าวคนหนึ่ง

เครื่องหมายรับรองคุณภาพ n hallmark
คำอธิบาย: สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายประทับเป็นสำคัญเพื่อรับประกันคุณสมบัติที่ดีของสินค้า
หน่วยนับ: เครื่องหมาย
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ
ตัวอย่างประโยค: ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพทุกถุง

เอกสารตอบรับ n acknowledgement
คำอธิบาย: เอกสารที่ส่งไปให้ผู้ส่งสินค้า หรือเงิน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้รับสินค้าหรือเงินเรียบร้อยแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: ใบตอบรับ
ตัวอย่างประโยค: เลขาลืมส่งเอกสารตอบรับไปให้บริษัทผู้ขายสินค้า

เครื่องตอบรับโทรศัพท์ n answering machine
คำอธิบาย: เครื่องที่ถ่ายทอดข้อความที่บันทึกไว้เมื่อมีสัญญาณเรียกเข้าจาก โทรศัพท์เพื่อให้ผู้เรียกเข้าฟัง และบันทึกข้อความจากผู้เรียกเข้าได้
หน่วยนับ: เครื่อง
ตัวอย่างประโยค: ฉันอยากได้เครื่องตอบรับโทรศัพท์สักเครื่องเพราะช่วงนี้ไม่มีใคร อยู่บ้าน

ที่รับรอง n lounge
คำอธิบาย: ห้องที่เตรียมไว้สำหรับให้พักผ่อนหรือพักอาศัยอยู่ชั่วคราว
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
ความหมายเหมือนกับ: ที่พัก
ตัวอย่างประโยค: ทางโรงแรมได้จัดที่รับรองไว้ให้ทีมชาติอังกฤษอย่างหรูหรา

บอกรับเป็นสมาชิก v subscribe
คำอธิบาย: เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมหรือองค์กร
ความหมายเหมือนกับ: เป็นสมาชิก
ตัวอย่างประโยค: สำนักหอสมุดบอกรับเป็นสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับทางการแพทย์มานานกว่า 50 ปี

ระบบโทรศัพท์ตอบรับ n answering system
คำอธิบาย: เครื่องที่ต่อกับเครื่องรับโทรศัพท์เพื่อรับโทรศัพท์และบันทึกข้อความจากผู้ที่โทรเข้ามา
หน่วยนับ: ระบบ
ตัวอย่างประโยค: ผู้สมัครสามารถฝากชื่อและที่อยู่ไว้ที่ระบบโทรศัพท์ตอบรับได้หากไม่มีผู้รับสาย

เครื่องตอบรับโทรศัพท์ n answering machine
คำอธิบาย: เครื่องที่ถ่ายทอดข้อความที่บันทึกไว้เมื่อมีสัญญาณเรียกเข้าจาก โทรศัพท์เพื่อให้ผู้เรียกเข้าฟัง และบันทึกข้อความจากผู้เรียกเข้าได้

สัญญาณตอบรับ n affirmative sign

สำรับ n suit
หน่วยนับ: สำรับ

สำหรับ prep for
ความหมายเหมือนกับ: เพื่อ

การปรับตัว n adapting
คำอธิบาย: การทำตัวให้อยู่ในสภาพที่เหมาะหรือดีขึ้น
ตัวอย่างประโยค: กระบวนการทางจิตใจของคนจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม จึงจะสามารถดำรงอยู่ได้

แก้ไขปรับปรุง v adjust
คำอธิบาย: การทำส่วนที่เสียให้ดีขึ้นอย่างเดิม แล้วดัดแปลงให้ดีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ปรับปรุงแก้ไข
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายล้มละลายเสียใหม่

รับโครงสร้าง v restructure
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลพยายามชักจูงให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร จากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมมาเป็นพืชเศรษฐกิจ

รับปรุงแก้ไข v rectify
คำอธิบาย: ทำให้ดีกว่าเดิม
ความหมายเหมือนกับ: แก้ไขปรับปรุง
ตัวอย่างประโยค: สหรัฐฯ เรียกร้องให้ไทยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

หนังสือรับรอง n certificate
หน่วยนับ: เล่ม, ใบ
ความหมายเหมือนกับ: ใบรับรอง
ตัวอย่างประโยค: งานทะเบียนประวัตินักศึกษารับผิดชอบการจัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา และออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

ผู้รับมอบอำนาจ n attorney
คำอธิบาย: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจจัดการหรือทำการแทน
หน่วยนับ: คน
คำตรงข้าม: ผู้มอบอำนาจ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้

ผู้เข้ารับการอบรม n trainee
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เข้าอบรม
คำตรงข้าม: ผู้อบรบ , ผู้สอน
ตัวอย่างประโยค: มีผู้เข้ารับการอบรมมาไม่ครบตามจำนวนที่ได้มีการลงทะเบียนไว้

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง n candidate
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศกำลังขับเคี่ยวในสนามเลือกตั้งอย่างหนัก

เหมาะสำหรับ v convenient for
ความหมายเหมือนกับ: เหมาะกับ
ตัวอย่างประโยค: ยานี้มีฤทธิ์ต้านความดันโลหิตสูง และช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เหมาะสำหรับนักกีฬา

ลงสมัครรับเลือกตั้ง v be a candidate for
คำอธิบาย: ขอเข้ารับการเลือกตั้ง
ความหมายเหมือนกับ: สมัครรับเลือกตั้ง
คำตรงข้าม: ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค: นายชวน หลีกภัยลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนราษฎรที่จังหวัดตรัง

สำหรับ prep for
ความหมายเหมือนกับ: เพื่อ
ตัวอย่างประโยค: คณะครุศาสตร์มีห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่เหมาะมากสำหรับการสอนวิชาจิตวิทยา

สำรับ n tray of food
คำอธิบาย: ภาชนะที่ใส่กับข้าวคาวหวาน
หน่วยนับ: สำรับ
ตัวอย่างประโยค: แม่บ้านนำอาหารจัดมาเป็นสำรับ วางไว้ตรงกลางโต๊ะ

การปรับปรุง n adaptation
คำอธิบาย: การแก้ไขให้เรียบร้อยหรือดียิ่งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: การแก้ไข
ตัวอย่างประโยค: การให้บริการของรัฐควรจะต้องมีการปรับปรุงให้โรงพยาบาลมีคุณภาพกล่าวคือการให้บริการต้องมีความรวดเร็วการให้บริการ

ผู้รับประกัน n guarantor
คำอธิบาย: บุคคลที่ยืนยันหรือรับรองค่าเสียหาย
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ทางบริษัทจะเป็นผู้รับประกัน หากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของบริษัท

แบ่งรับแบ่งสู้ adv hesitantly
คำอธิบาย: อย่างที่รับบ้างปฏิเสธบ้าง, อย่างที่รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข
ความหมายเหมือนกับ: ภาคเสธ
ตัวอย่างประโยค: เขาตอบคำถามของผู้สื่อข่าวอย่างแบ่งรับแบ่งสู้เพื่อไม่ให้ถูกครหามากไปกว่านี้

ผู้รับจ้าง n employee
ความหมายเหมือนกับ: ลูกจ้าง
คำตรงข้าม: ผู้จ้าง
ตัวอย่างประโยค: ภาคเอกชนเป็นผู้รับจ้างทำการสำรวจให้แก่ภาครัฐ

ห้องรับแขก n drawing room
หน่วยนับ: ห้อง
ตัวอย่างประโยค: ห้องน้ำเป็นหน้าตาของบ้านทัดเทียมกับห้องรับแขก

น่ารับประทาน v be appetizing
ความหมายเหมือนกับ: น่ากิน , น่าอร่อย
ตัวอย่างประโยค: การแกะสลักผักและผลไม้ทำให้อาหารน่ารับประทานยิ่งขึ้น

เจ้าตำรับ n originator
คำอธิบาย: ผู้เป็นต้นคิดในการประดิษฐ์หรือสร้างแบบแผนขึ้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตำรับ
ตัวอย่างประโยค: ลัทธิมาร์กซผู้เป็นเจ้าตำรับสังคมนิยมกำลังตกต่ำลงเรื่อยๆ

ตอบรับ v accept
คำอธิบาย: แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่ายินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยชื่อดังตอบรับเขาให้เป็นนักเรียนของที่นั่นแล้ว

ตกปากรับคำ v promise
คำอธิบาย: ตกลงหรือรับรองว่าจะทำตามนั้น
ตัวอย่างประโยค: เขาตกปากรับคำแล้วว่าจะช่วยดูแลลูกของเราเป็นอย่างดี

ไม่ยอมรับ v refuse to admit
คำอธิบาย: ให้คำตอบปฏิเสธ, ไม่ยอมสารภาพ
ความหมายเหมือนกับ: ไม่รับ , ไม่รับผิด
ตัวอย่างประโยค: จำเลยไม่ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือสังหาร

ไม่รับผิดชอบ v be irresponsible
คำอธิบาย: ไม่ยอมตามผลที่ได้กระทำลงไป, ไม่สนในหรือไม่ใส่ใจกับผลที่ได้กระทำลงไป
ความหมายเหมือนกับ: ปัดความรับผิดชอบ
ตัวอย่างประโยค: บริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะถือว่านอกเหนือไปจากสัญญา

ผู้รับเคราะห์ n victim
คำอธิบาย: บุคคลที่ได้รับผลร้ายหรือเรื่องไม่ดีโดยไม่ได้คาดหมายหรือไม่ได้เป็นผู้ก่อเรื่องนั้นขึ้น
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ถ้ารัฐบาลทำอะไรแล้วขาดทุน ประชาชนก็จะเป็นผู้รับเคราะห์แทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ผู้รับประกัน n insurer
คำอธิบาย: คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจํานวนหนึ่งให้ตามสัญญาประกันภัย
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับประกันภัย
ตัวอย่างประโยค: บริษัทจะจ่ายเงินให้ผู้รับประกันตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา

ผู้รับมรดก n inheritor
คำอธิบาย: บุคคลที่ได้รับทรัพย์สินทุกชนิดตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ของผู้ตาย ตามที่ผู้ตายกำหนดไว้ในพินัยกรรม
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับพินัยกรรม
ตัวอย่างประโยค: ญาติๆ ต่างก็ยืนยันว่าเป็นผู้รับมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมายกันทุกคน

ขอรับ end yes
คำอธิบาย: คำรับอย่างสุภาพมาก สำหรับผู้ชายใช้
ความหมายเหมือนกับ: ครับ , ขอรับกระผม
ตัวอย่างประโยค: ท่านจะไปไหนขอรับ ให้ผมขับรถไปให้ไหมขอรับ

ขานรับ v answer
คำอธิบาย: ตอบรับกลับไปหรือเห็นพ้องด้วย
ความหมายเหมือนกับ: ตอบรับ , ขานตอบ
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาขานรับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกันอย่างพร้อมเพรียง

ค่าปรับ n damages
คำอธิบาย: เงินที่ผู้ถูกปรับถูกลงโทษให้ชดใช้เพราะกระทำความผิดหรือไม่กระทำตามสัญญาที่ตกลงไว้
ความหมายเหมือนกับ: ค่าเสียหาย
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจเรียกออกมาจากรถที่ฝ่าไฟแดงเพื่อเสียค่าปรับ

คู่ปรับ n opponent
คำอธิบาย: คู่ต่อสู้ที่เคยขับเคี่ยวกันมา, คู่ต่อสู้ที่พอวัดเหวี่ยงกัน
ความหมายเหมือนกับ: ศัตรู , คู่ต่อสู้ , คู่อริ , คู่ปรับ , คู่แค้น , คู่อาฆาต , คู่พิพาท , เสี้ยนหนาม
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มอินคาทาเป็นกลุ่มชนผิวดำที่เป็นคู่ปรับกับสภาแห่งชาติแอฟริกัน (เอเอ็นซี ) มานาน

เครื่องรับ n receiver
หน่วยนับ: เครื่อง
คำตรงข้าม: เครื่องส่ง
ตัวอย่างประโยค: ในสถานีวิทยุมีทั้งเครื่องรับและเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ

เครื่องรับวิทยุ n receiver
หน่วยนับ: เครื่อง

เครื่องปรับอากาศ n air-conditioner
คำอธิบาย: อุปกรณ์สำหรับปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ
หน่วยนับ: เครื่อง
ความหมายเหมือนกับ: แอร์
ตัวอย่างประโยค: การรถไฟฯ ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวนหนึ่งบนรถไฟเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร

งานเลี้ยงต้อนรับ n welcoming party
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานต้อนรับ
ตัวอย่างประโยค: บริษัทจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้จัดการคนใหม่

เงินค่าปรับ n fine
หน่วยนับ: บาท
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องเสียเงินค่าปรับให้แก่ห้องสมุดเนื่องจากคืนหนังสือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้

เงินค่าปรับไหม n indemnity
หน่วยนับ: บาท
ความหมายเหมือนกับ: เงินชดเชยค่าเสียหาย , ค่าสินไหมทดแทน , เงินชดเชย , เงินค่าปรับ
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องเสียเงินค่าปรับไหมให้กับคู่กรณีเป็นจำนวน 30000 บาท

ผู้รับประกันภัย n insurer
คำอธิบาย: คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจํานวนหนึ่งให้ตามสัญญาประกันภัย
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นผู้รับประกันภัยในสัญญาครั้งนี้

ผู้รับประโยชน์ n beneficiary
คำอธิบาย: บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน หรือรับจํานวนเงินใช้ให้ตามสัญญาประกันภัย
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ผุดผ่องจะเป็นผู้รับประโยชน์ทันที หากมีอะไรเกิดขึ้นกับเขา

ผู้รับผิดชอบ n responsible man
คำอธิบาย: ผู้ยอมตามผลที่ดีหรือไม่ดีในกิจการที่ได้กระทำไป
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร

ผู้รับรอง n surety
คำอธิบาย: ผู้ที่รับประกันว่าจะรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ค้ำประกัน , ผู้รับผิดชอบ
ตัวอย่างประโยค: บริษัทให้เขาหาผู้รับรองเพื่อตรวจสอบความประพฤติก่อนรับเข้าทำงาน

ผู้รับรอง n receptionist
คำอธิบาย: ผู้ให้การต้อนรับ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับรองชาวต่างชาติอยู่เสมอ

ผู้รับเหมา n contractor
คำอธิบาย: บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยวิธีเหมา
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: ศรีมูลเป็นผู้รับเหมาในโครงการนี้

ผู้รับเหมาก่อสร้าง n contractor
คำอธิบาย: บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยวิธีเหมา
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับเหมา
ตัวอย่างประโยค: ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเร่งงานให้เสร็จทันเวลา

ฝ่ายรับ n defense
คำอธิบาย: ฝ่ายที่ตั้งรับการโจมตีจากอีกฝ่ายหนึ่ง
หน่วยนับ: ฝ่าย
ความหมายเหมือนกับ: ฝ่ายตั้งรับ
คำตรงข้าม: ฝ่ายรุก , ฝ่ายบุก
ตัวอย่างประโยค: ในสงครามอ่าวเปอร์เซีย อิรักเป็นฝ่ายรับต่อการทำสงครามทางอากาศการทิ้งระเบิดของฝ่ายพันธมิตร

พรึบพรับ adv suddenly
คำอธิบาย: เต็มไปหมด
ความหมายเหมือนกับ: พรึบ
ตัวอย่างประโยค: พอได้ยินเสียงไก่โก่งคอขัน นกก็พากันบินจากรังกันพรึบพรับ

พื้นที่รับน้ำ n catchment area

แพะรับบาป n scapegoat
คำอธิบาย: คนที่รับเคราะห์กรรมแทนผู้อื่นที่ทำกรรมนั้น
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องกลายเป็นแพะรับบาปไปโดยที่เขาเองไม่ได้ทำผิดอะไรเลย

เป็นที่ยอมรับ v be accepted
คำอธิบาย: ได้รับการพิสูจน์โดยทั่วไปว่าเป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: เป็นที่รับรอง
คำตรงข้าม: ปฏิเสธ

เป็นที่รับรู้ adj be acknowledged
คำอธิบาย: รู้กันโดยทั่วไป
ความหมายเหมือนกับ: เป็นที่ยอมรับ , เป็นที่รับรอง
ตัวอย่างประโยค: การแต่งงานของหญิงสูงศักดิ์และลูกชายนายวาณิชเป็นที่รับรู้ของคนทั่วไป

ไปรษณีย์รับรอง n registered post
คำอธิบาย: ไปรษณีย์พิเศษอย่างหนึ่ง ซึ่งทางการรับฝาก ส่ง และนำจ่ายจดหมาย ไปรษณียบัตร ของตีพิมพ์ และพัสดุย่อย โดยมีหลักฐาน ใช้เฉพาะกิจการไปรษณีย์ในประเทศเท่านั้น
ความหมายเหมือนกับ: ไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตัวอย่างประโยค: หน่วยราชการหลายแห่งจะส่งเอกสารสำคัญโดยใช้ไปรษณีย์รับรอง

โรงรับจำนำ n pawnshop
หน่วยนับ: โรง
ความหมายเหมือนกับ: โรงจำนำ
ตัวอย่างประโยค: ส.ส.ฝ่ายค้านได้กล่าวหาว่า รัฐมนตรีคนหนึ่งทุจริตเรียกเงินค่าอนุมัติตั้งโรงรับจำนำ โดยนำเงินไปซื้อเรือยอชต์หรูมูลค่าถึง 20 ล้านบาท

เลี้ยงรับ v give a welcome party
คำอธิบาย: เลี้ยงเนื่องในการต้อนรับ, เลี้ยงต้อนรับ
ความหมายเหมือนกับ: เลี้ยงต้อนรับ
ตัวอย่างประโยค: นายกฯ เลี้ยงรับนักกีฬาที่ตึกไทยคู่ฟ้า

สดับตรับฟัง v listen attentively
คำอธิบาย: ฟังด้วยความเอาใจใส่, เงี่ยหูฟังด้วยความเอาใจใส่
ตัวอย่างประโยค: ผมสดับตรับฟังอยู่ก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่เป็นจุดเด่นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ของงานนี้

อาหรับราตรี n Arabian Nights
ความหมายเหมือนกับ: นิทานอาหรับราตรี
ตัวอย่างประโยค: หนังสือพิมพ์ Bangkok Recorder ได้ลงเรื่องทศชาติคู่ไปกับเรื่องอาหรับราตรี และนิทานอีสป

ออกรับ v speak up for
คำอธิบาย: รับเอาเสียเองเมื่อเขาว่าผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: รับแทน , รับผิดแทน
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าพรรคออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของลูกพรรค พร้อมทั้งออกรับแทนอย่างหน้าตาเฉย

ได้รับ v receive
ความหมายเหมือนกับ: ได้มา , ครอบครอง , มีกรรมสิทธิ์ , มีสิทธิ์ , ถือสิทธิ์
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับเงินรางวัลจำนวนมากมาย

ได้รับแต่งตั้ง v get appointed
ความหมายเหมือนกับ: ถูกแต่งตั้ง
ตัวอย่างประโยค: ท่านรองฯได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการตอนอายุเกือบๆ 60

ได้รับอนุญาต v be permitted
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับอนุญาตเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อในห้องไอซียู

ตัวรับ n receiver
คำอธิบาย: ส่วนที่ทำหน้าที่รับสัญญาณหรือรับสารอื่นๆ
คำตรงข้าม: ตัวต้าน
ตัวอย่างประโยค: โทรศัพท์รุ่นนี้มีตัวรับสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้รับเสียงได้ชัดเจน

ตำรับ n recipe
คำอธิบาย: ตำราที่กำหนดไว้เป็นเฉพาะแต่ละเรื่องละราย เช่น ตำรับหอสมุดแห่งชาติ
หน่วยนับ: ตำรับ
ความหมายเหมือนกับ: คู่มือ , ตำรา
ตัวอย่างประโยค: ยานี้ทำขึ้นตามตำรับยาหลวงที่คุณแม่ได้รับสืบทอดมาจากในวัง

ตำรับ n prescription
คำอธิบาย: ใบสั่งยา (ใช้เฉพาะแพทยศาสตร์)
ตัวอย่างประโยค: หมอสั่งให้คุณย่ากินยาตามตำรับทุกประการ จะได้หายไวๆ

ตำรับตำรา n textbook
คำอธิบาย: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ
หน่วยนับ: เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: ตำรา
ตัวอย่างประโยค: ท่านสามารถสะสมความรู้ของท่านได้ด้วยการอ่านจากตำรับตำรา และหนังสือต่างๆ ที่ท่านสนใจ

ต้อนรับ v welcome
ความหมายเหมือนกับ: รับรอง , รับแขก
คำตรงข้าม: ขับไล่ , ไล่
ตัวอย่างประโยค: ชาวลาวต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยที่ไปเยือนอย่างเป็นทางการเป็นอย่างดี

ต้อนรับขับสู้ v receive cordially
คำอธิบาย: ต้อนรับอย่างแข็งขัน
ความหมายเหมือนกับ: ต้อนรับ , รับรอง , รับแขก
คำตรงข้าม: ขับไล่ , ไล่
ตัวอย่างประโยค: แม่ต้อนรับขับสู้แขกที่มาบ้านทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

ตะกรับ n perforation
คำอธิบาย: ดินเผาหรือเหล็กเป็นแผ่นเจาะเป็นรูๆ สำหรับรองถ่านเพื่อให้ลมเดินผ่านได้และขี้เถ้าตกลงข้างล่าง (โดยมากใช้กับเตาอั้งโล่หรือเตาหม้อน้ำเรือกลไฟ เป็นต้น)
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: รังผึ้ง
ตัวอย่างประโยค: ในเตาถ่านจะมีตะกรับอยู่ตรงกลางเอาไว้รองถ่าน

ตะกรับ n Cyperus procerus Rottb.
คำอธิบาย: ชื่อกกชนิด Cyperus procerus Rottb. ในวงศ์ Cyperaceae ลำต้นเป็นสามเหลี่ยม ใบยาวและแคบ ดอกสีน้ำตาล
หน่วยนับ: อัน

ตะกรับ n Scatophagus argus
คำอธิบาย: ชื่อปลาทะเลหรือน้ำกร่อยชนิด Scatophagus argus ในวงศ์ Scatophagidae รูปร่างสั้น แบนข้างและกว้างมาก หัวทู่ ปากเล็ก หางมน เกล็ดเล็กสากมือ สีพื้นลำตัวมีแตกต่างกันมาก
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปลาตะกรับ , ปลาหมอช้างเหยียบ , ปลากระทะ , ปลาเสือดาว

ตัวรับ n receiver
คำอธิบาย: ส่วนที่ทำหน้าที่รับสัญญาณหรือรับสารอื่นๆ
คำตรงข้าม: ตัวต้าน
ตัวอย่างประโยค: โทรศัพท์รุ่นนี้มีตัวรับสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้รับเสียงได้ชัดเจน

รับฟัง v listen
คำอธิบาย: เอาใจใส่คอยฟังข่าวคราวทุกข์สุขหรือความคิดเห็นของผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: สดับ , ฟัง , สดับตรับฟัง , สำเหนียก
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่คอยตรับฟังข่าวของลูกหลานที่ไปทำงานที่กรุงเทพฯ อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

ตัวรับแสง n photosensitive device
คำอธิบาย: ตัวรับที่รับสัญญาณแสงเพื่อสั่งการในการทำงาน
ตัวอย่างประโยค: โทรทัศน์และวิทยุที่ใช้รีโมทจะมีตัวรับแสงจากรีโมทที่ตัวเครื่องทุกเครื่อง

ตีกรับ v beat a Thai wooden rhythm instrument
ตัวอย่างประโยค: ดีๆ ชั่วๆ มันก็ยังเป็นลูกคู่ได้ ตีฉิ่ง ตีกรับ ปรบมือไป

เต้ารับ n socket
คำอธิบาย: อุปกรณ์ไฟฟ้า มีรู 2 รู สำหรับเต้าเสียบ เพื่อให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครบวงจร
หน่วยนับ: เต้า

ถูกปรับ v be fined
ตัวอย่างประโยค: เมื่อวานผมถูกปรับ เพราะขับรถผ่าไฟแดง

บอกบุญไม่รับ adj unfriendly
คำอธิบาย: แสดงสีหน้าไม่พอใจ หรือไม่สบอารมณ์
ความหมายเหมือนกับ: บึ้ง , บูดบึ้ง
คำตรงข้าม: ชื่นบาน , เบิกบาน
ตัวอย่างประโยค: เขามาหาผมด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับ ผมก็รู้ว่าต้องมีเรื่องอะไรมาแน่ๆ

บ้านรับรอง n guesthouse
คำอธิบาย: บ้านที่สร้างไว้สำหรับรับรองแขก
หน่วยนับ: หลัง, บ้าน
ความหมายเหมือนกับ: เรือนรับรอง
ตัวอย่างประโยค: พ่อเลี้ยงสร้างบ้านรับรองไว้บนเนินผาที่เห็นทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจน

เบี้ยปรับ n fine
คำอธิบาย: จำนวนเงินหรือการชำระหนี้อย่างอื่นที่มิใช่เป็นจำนวนเงิน ซึ่งลูกหนี้สัญญาว่าจะให้เจ้าหนี้เรียกเอาได้เมื่อตนไม่ชำระหนี้ หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร
ตัวอย่างประโยค: สถาบันการเงินคิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราปกติ โดยคิดในอัตราที่มีเบี้ยปรับเพิ่มเข้าไปด้วย

แบ่งรับแบ่งสู้ v half resist and half yield
คำอธิบาย: รับบ้างปฏิเสธบ้าง, รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข
ความหมายเหมือนกับ: ภาคเสธ
ตัวอย่างประโยค: เธอแบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องการลงสมัคร ส.ส. เพราะเรื่องความเป็นหญิงของเธอ

ใบรับ n receipt
คำอธิบาย: หนังสือที่แสดงว่าได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นต้นไว้แล้ว
หน่วยนับ: ใบ
ความหมายเหมือนกับ: ใบรับของ
ตัวอย่างประโยค: ฉันทำใบรับที่ทางร้านออกให้หายไป ไม่รู้ว่าเขาจะจำฉันได้หรือเปล่า

รายรับ n income
คำอธิบาย: รายการรับ, เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์ใดๆ อันมีมูลค่าที่ได้รับหรือพึงได้รับ ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ
ความหมายเหมือนกับ: รายได้
คำตรงข้าม: รายจ่าย
ตัวอย่างประโยค: ไมโครคอมพิวเตอร์สามารถช่วยบันทึกเรื่องส่วนตัว จัดทำรายรับ รายจ่ายภายในบ้าน และรับส่งจดหมายได้

ใบรับรอง n certificate
คำอธิบาย: เอกสารที่แสดงการรับรอง
หน่วยนับ: แผ่น, ใบ
ความหมายเหมือนกับ: หนังสือรับรอง , ใบสุทธิ
ตัวอย่างประโยค: เขาลาป่วยโดยจะนำใบรับรองแพทย์มาให้ในภายหลัง

ใบเสร็จรับเงิน n receipt
ความหมายเหมือนกับ: บิล , ใบรับเงิน , ใบเสร็จ
ตัวอย่างประโยค: ผลประโยชน์ของตำรวจที่ถูกร้องเรียนแต่ส่วนใหญ่ได้หลักฐานไม่แน่ชัดหรือไม่มีใบเสร็จรับเงิน

รับพื้น v level the ground
ตัวอย่างประโยค: หลังน้ำท่วมครั้งใหญ่ชาวบ้านต่างปรับพื้นบ้านเป็นการใหญ่

รับอาบัติ v punish the monk who breaks the religious discipline
คำอธิบาย: เอาโทษเป็นผิดตามพระวินัย (ใช้แก่พระภิกษุ)
ตัวอย่างประโยค: สมภารปรับอาบัติพระใหม่

รับอากาศ v regulate the room temperature
คำอธิบาย: ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องปรับอากาศ
ความหมายเหมือนกับ: ติดแอร์
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้ในห้องทำงานจะปรับอากาศเอาไว้เย็นฉ่ำแต่คนในห้องก็ยังรู้สึกร้อนอยู่

รับปรุง v adjust
คำอธิบาย: แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: แก้ไข , เปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างประโยค: เกษตรกรควรขอคำแนะนำจากนักวิชาการด้านดินเพื่อปรับปรุงดินให้เหมาะต่อการทำทุ่งหญ้า

รับโทษ v fine
คำอธิบาย: กำหนดโทษที่จะลง
ความหมายเหมือนกับ: ปรับ
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกปรับโทษร้อยบาทฐานขับรถโดยประมาท

รับทุกข์ v confide
ความหมายเหมือนกับ: บอกเล่าความทุกข์ , พรรณนาความทุกข์
ตัวอย่างประโยค: เพราะเขาเป็นคนใจดีเพื่อนๆ จึงชอบมาปรับทุกข์กับเขาเสมอ

รับตัว v adjust (oneself)
คำอธิบาย: ทำให้กลมกลืน
ความหมายเหมือนกับ: ปรับนิสัย , ปรับพฤติกรรม
ตัวอย่างประโยค: จิ้งจกปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่มันอยู่

รับความเข้าใจ v reconcile
ตัวอย่างประโยค: สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเมื่อสองฝ่ายยอมปรับความเข้าใจกัน

รับ v level
ความหมายเหมือนกับ: ทำให้เรียบ , ทำให้เสมอ , เกลี่ย
ตัวอย่างประโยค: ชาวไร่ชาวนาปรับหน้าดินเพื่อเตรียมการปลูกพืชครั้งใหม่

รับ v adjust
คำอธิบาย: ทำให้อยู่ในสภาพหรือลักษณะที่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: แก้ไข , ปรับปรุง , เปลี่ยนแปลง , เปลี่ยน
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรการศึกษาใหม่ให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน

รับ v fine
คำอธิบาย: ลงโทษให้ใช้เงินเพราะทำผิด, ลงโทษให้เป็นแพ้
ความหมายเหมือนกับ: วางโทษ , ลงโทษ
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจปรับผู้ทีขับรถฝ่าฝืนไฟแดงเป็นจำนวนเงิน 500 บาท

รับอากาศ adj air-conditioned
คำอธิบาย: ที่ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องปรับอากาศ
ความหมายเหมือนกับ: ติดแอร์
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนจะนิยมขึ้นรถเมล์ปรับอากาศมากขึ้นในช่วงฤดูร้อน

กระแสรับสั่ง n order (of king)
ความหมายเหมือนกับ: กระแสพระราชดำรัส
ตัวอย่างประโยค: ในหลวงทรงมีกระแสรับสั่งให้ทำเรือนขึ้น

รับ n wooden rhythm clappers
คำอธิบาย: ไม้สำหรับตีหรือขยับเป็นจังหวะในการฟ้อนรำขับร้อง มีหลายชนิด เช่น กรับคู่ กรับขยับ เป็นต้น
หน่วยนับ: คู่
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนั้นเลียนแบบนักดนตรีบนเวทีด้วยการใช้ไม้บรรทัดเคาะโต๊ะแทนกรับ

รับ v dry
คำตรงข้าม: เปียก , แฉะ
ตัวอย่างประโยค: กาวแห้งกรับติดกระป๋อง

การตอบรับ n acceptance
ความหมายเหมือนกับ: การยอมรับ , การยินยอม , การเห็นชอบ , การตกลง , การเห็นด้วย

กินสำรับ v eat food in a set
คำอธิบาย: กินอาหารที่เขาจัดมาเป็นสำรับ
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ต้องไปกินสำรับด้วยกัน

การรับจ้าง n employment
คำอธิบาย: การทำงานเพื่อให้ได้สินจ้างจากผู้อื่น
ตัวอย่างประโยค: เขานำเงินที่ได้จากการรับจ้างไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว

การรับใช้ n serve
ความหมายเหมือนกับ: การบริการ , การปรนนิบัติ
ตัวอย่างประโยค: การรับใช้เบื้องพระยุคลบาทถือเป็นความภูมิใจของครอบครัว

การรับทราบ n acknowledgement
ความหมายเหมือนกับ: การรับรู้
ตัวอย่างประโยค: ผลจากการรับทราบปัญหาของประชาชนโดยตรงทำให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด

การรับประกัน n guarantee
คำอธิบาย: การยืนยัน, การรับรองค่าเสียหาย
ความหมายเหมือนกับ: การรับรอง , การยืนยัน
ตัวอย่างประโยค: สินค้าแต่ละประเภทมีการรับประกันไม่เหมือนกัน

คนรับ n receiver
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับ
คำตรงข้าม: คนส่ง
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องเขียนจดหมายร้องทุกข์ส่งไปให้คนรับอื่นๆ อีกหลายฉบับ

คนรับใช้ n servant
คำอธิบาย: ผู้รับจ้างทำงานบ้าน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนใช้ , บ่าว , ขี้ข้า
คำตรงข้าม: เจ้านาย , นาย
ตัวอย่างประโยค: คำปูนไปทำงานเป็นคนรับใช้ที่กรุงเทพฯ

รับ end yes, sir
คำอธิบาย: คำรับหรือคำลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้
ความหมายเหมือนกับ: ครับผม , ขอรับ
ตัวอย่างประโยค: รถกำลังจะเคลื่อนออกแล้วทุกคนโปรดรัดเข็มขัดที่นั่งด้วยครับ

ความรับผิดชอบ n responsibility
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนทุกคนควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนคือตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

เด็กรับใช้ n maid
ความหมายเหมือนกับ: คนรับใช้ , แม่บ้าน , คนใช้

ต้นตำรับ n initiator
คำอธิบาย: ผู้เป็นต้นคิดในการประดิษฐ์หรือสร้างแบบแผนขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าของ , คนคิด , ผู้ประดิษฐ์ , เจ้าตำรับ
ตัวอย่างประโยค: น้ำพริกนรกของกรมราชทัณฑ์คือต้นตำรับอาหารคนจน

ตรวจรับ v examine
ความหมายเหมือนกับ: ตรวจทาน
ตัวอย่างประโยค: ผู้จ้างตรวจรับงานก่อนที่จะจ่ายเงิน

ที่ยอมรับ adj acceptable
ความหมายเหมือนกับ: เป็นที่ยอมรับ

โทษปรับ n fine
ตัวอย่างประโยค: ความผิดลหุโทษแบ่งโทษออกเป็นสองลักษณะคือ โทษปรับ และโทษจำคุก

ผู้รับจำนอง n mortgagee
คำอธิบาย: ผู้รับทรัพย์สินของผู้จำนองเอาไว้ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ได้รับทรัพย์สินนั้นจากผู้จำนอง
หน่วยนับ: คน

ผู้รับจำนำ n pledgee
คำอธิบาย: ผู้ที่รับมอบสังหาริมทรัพย์จากผู้จำนำเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้
หน่วยนับ: คน

ผู้รับช่วง n heir
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับช่วงต่อ

ผู้รับสัมปทาน n concessionaire
คำอธิบาย: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด
หน่วยนับ: คน

พนักงานต้อนรับ n receptionist
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำหน้าที่รับรองแขกหรือผู้มาเยี่ยม
หน่วยนับ: คน

ยอมรับ v agree
คำอธิบาย: เห็นด้วยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, ยอมรับเอา
ความหมายเหมือนกับ: เห็นด้วย
ตัวอย่างประโยค: นักภาษาศาตร์คอมพิวเตอร์มักจะยอมรับการแก้ปัญหาแบบอนุโลม

ยอมรับ v confess
ความหมายเหมือนกับ: สารภาพ , รับสารภาพ , รับผิด
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาทำให้เกิดผลเสียขึ้นมา

เหลือรับ v be beyond the capacity
คำอธิบาย: สุดที่จะรับได้, เกินกว่าที่จะรับได้
ตัวอย่างประโยค: น้ำหนักของวัตถุเหลือรับที่จะบรรทุกได้

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ n Express Transportation Organization of Thailand
ความหมายเหมือนกับ: ร.ส.พ.

อวัยวะรับเสียง n cochlear
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่หูพิการส่วนมากจะมีอวัยวะรับเสียงผิดปกติ

ช่างรับเหมาก่อสร้าง n contractor
คำอธิบาย: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป

ตอบรับ v accept
คำอธิบาย: ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี

ช่างรับเหมาก่อสร้าง n contractor
คำอธิบาย: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป

ตอบรับ v accept
คำอธิบาย: ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี

รับเปลี่ยน v change
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างประโยค: บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวโซ่งในปัจจุบันปรับเปลี่ยนมาเป็นบ้านไทยจนแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม

รับราคา v change the price
คำอธิบาย: ทำให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนแปลงราคา
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลตัดสินใจปรับราคาน้ำมันเบนซินขึ้นอีกลิตรละ 40 สตางค์

สำรับ clas set
คำอธิบาย: ลักษณนามของคนหรือของที่รวมกันเข้าได้ไม่ผิดหมู่ผิดพวกเป็นชุดเป็นวง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของร้านให้หาไพ่มาเล่นสำรับหนึ่ง

สำรับ n a tray usually containing dishes or bowls of savors and condiments for eating with rice
คำอธิบาย: ลักษณนามของภาชนะที่ใส่กับข้าวคาวหวาน
ตัวอย่างประโยค: บ้านนี้กินข้าวกันหลายสำรับ เพราะมีคนหลายคน

สำหรับ prep for
ความหมายเหมือนกับ: ส่วน , ฝ่าย
ตัวอย่างประโยค: สำหรับประเทศไทยแล้ว การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนั้นยังต้องพัฒนาอีกมาก

งานเลี้ยงรับรอง n welcoming party
ความหมายเหมือนกับ: งานเลี้ยงต้อนรับ
คำตรงข้าม: งานเลี้ยงส่ง

ช่างรับเหมาก่อสร้าง n contractor
คำอธิบาย: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป

ตอบรับ v accept
คำอธิบาย: ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี

รับเปลี่ยน v change
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างประโยค: บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวโซ่งในปัจจุบันปรับเปลี่ยนมาเป็นบ้านไทยจนแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม

รับราคา v change the price
คำอธิบาย: ทำให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนแปลงราคา
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลตัดสินใจปรับราคาน้ำมันเบนซินขึ้นอีกลิตรละ 40 สตางค์

ผู้รับบาป n scapegoat
คำอธิบาย: ผู้ที่รับเอาความผิด หรือรับเอาเคราะห์กรรมแทนผู้อื่น หรือผู้ที่ต้องได้รับความลำบากเพราะการกระทำของผู้อื่น
หน่วยนับ: คน

ผู้รับพินัยกรรม n heir
คำอธิบาย: ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับมรดก
ตัวอย่างประโยค: ผู้รับพินัยกรรมต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมในวันรับมรดก

สำรับ n a tray usually containing dishes or bowls of savors and condiments for eating with rice
คำอธิบาย: ลักษณนามของภาชนะที่ใส่กับข้าวคาวหวาน
ตัวอย่างประโยค: บ้านนี้กินข้าวกันหลายสำรับ เพราะมีคนหลายคน

สำรับ clas set
คำอธิบาย: ลักษณนามของคนหรือของที่รวมกันเข้าได้ไม่ผิดหมู่ผิดพวกเป็นชุดเป็นวง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของร้านให้หาไพ่มาเล่นสำรับหนึ่ง

สำหรับ prep for
ความหมายเหมือนกับ: ส่วน , ฝ่าย
ตัวอย่างประโยค: สำหรับประเทศไทยแล้ว การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนั้นยังต้องพัฒนาอีกมาก

คำรับรอง n guarantee
คำอธิบาย: ถ้อยคำรับประกัน
ตัวอย่างประโยค: ในแบบฟอร์มการเสนอโครงการจะต้องมีคำรับรองของผู้เสนอโครงการว่าไม่ได้ลอกเลียนแบบใครมา

จดหมายตอบรับ n reply
ตัวอย่างประโยค: ผู้สมัครจะทราบผลทางจดหมายตอบรับที่ทางเราจัดส่งไปให้

โดยมิได้รับอำนาจ adv without authority
ความหมายเหมือนกับ: โดยไม่ได้รับอำนาจ
ตัวอย่างประโยค: ท่านสั่งการออกไปโดยมิได้รับอำนาจจากท่านรัฐมนตรีแต่อย่างใด

แบ่งรับแบ่งสู้ adv (reply) with many reservations
คำอธิบาย: อย่างที่รับบ้างปฏิเสธบ้าง, อย่างที่รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข
ความหมายเหมือนกับ: ภาคเสธ
ตัวอย่างประโยค: เขาตอบคำถามของผู้สื่อข่าวอย่างแบ่งรับแบ่งส ู้เพื่อไม่ให้ถูกครหามากไปกว่านี้

ใบรับสินค้า n bill of lading

เลี้ยงรับรอง v give/hold a dinner of welcome
ความหมายเหมือนกับ: เลี้ยงรับ , เลี้ยงต้อนรับ
ตัวอย่างประโยค: พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นสถานที่ที่ใช้เลี้ยงรับรองแขกบ้านแขกเมือง

เสียค่าปรับ v pay for a fine
ความหมายเหมือนกับ: จ่ายค่าปรับ
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าต้องเสียค่าปรับ 100 บาท

ยารับประทาน n oral drug
ความหมายเหมือนกับ: ยาใช้ภายใน
คำตรงข้าม: ยาทา

คำตอบรับ n answer

คนปรับปรุง n reformer

คนรับภาระ n one carrying a burden
ความหมายเหมือนกับ: ผู้แบกภาระ , คนแบกภาระ
คำตรงข้าม: ผู้โยนภาระ

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง n (politicate) candidate
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ลงสมัคร , ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
คำตรงข้าม: ผู้เลือกตั้ง

สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า n orphanage

ไม่ยอมรับความจริง v deceive oneself

การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา n Test of English as Foreign Language

ประกาศรับสมัคร v announce one is accepting application
ความหมายเหมือนกับ: รับสมัคร

เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ n hallmark

ใบตอบรับ n acknowledgement

ได้รับตำแหน่ง v to be crowned
คำตรงข้าม: พลาดตำแหน่ง

ผู้รับบริการ n user
คำตรงข้าม: ผู้ให้บริการ

ได้รับความนิยม adj popular
ความหมายเหมือนกับ: เป็นที่นิยม

ได้รับความนิยม v be a hit
ความหมายเหมือนกับ: เป็นที่นิยม

ยอมรับฟัง v listen to
ความหมายเหมือนกับ: ฟัง

เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ n ATM

สมัครรับเลือกตั้ง v be a candidate for
คำตรงข้าม: ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

การรับรอง n proof
ความหมายเหมือนกับ: การยืนยัน

ยอมรับได้ v accept

ผู้ต้อนรับ n receptionist
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับแขก , ผู้ดูแลต้อนรับ

ผู้รับแขก n receptionist
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ต้อนรับ , ผู้ดูแลต้อนรับ

ผู้ดูแลต้อนรับ n receptionist
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ต้อนรับ , ผู้รับแขก

การรับรอง n ratification
ความหมายเหมือนกับ: การยืนยัน

เข้ารับตำแหน่ง v serve

ไม่รับ v refuse to admit
ความหมายเหมือนกับ: ไม่รับผิด

ไม่รับผิด v refuse to admit
ความหมายเหมือนกับ: ไม่รับ

ปัดความรับผิดชอบ v be irresponsible

ต้อนรับแขก v receive visitors
ความหมายเหมือนกับ: รับรองแขก

ข้ารับใช้ n a personal attendant of princes or nobles
ความหมายเหมือนกับ: ข้าหลวง

ขอรับกระผม end yes
ความหมายเหมือนกับ: ครับ

ข้อรับรอง n proof
ความหมายเหมือนกับ: หลักฐาน , ข้อยืนยัน

ข้ารับใช้ n slave
ความหมายเหมือนกับ: ทาส , บ่าว , บริวาร , ขี้ข้า , คนรับใช้
คำตรงข้าม: เจ้านาย , นาย

งานต้อนรับ n welcoming party

ฝ่ายตั้งรับ n defense
คำตรงข้าม: ฝ่ายรุก , ฝ่ายบุก

พระราชกระแสรับสั่ง n royal words

เป็นที่รับรอง v be accepted
คำตรงข้าม: ปฏิเสธ

เป็นที่รับรอง adj be acknowledged
ความหมายเหมือนกับ: เป็นที่ยอมรับ

อยาก(รับประทานอาหาร) v crave
ความหมายเหมือนกับ: อยากดื่ม (เหล้า)

เลี้ยงต้อนรับ v give a welcome party

นิทานอาหรับราตรี n Arabian Nights

หญิงรับใช้ n maid
ความหมายเหมือนกับ: คนรับใช้ , คนใช้
คำตรงข้าม: เจ้านาย

ปลาตะกรับ n Scatophagus argus
ความหมายเหมือนกับ: ปลาหมอช้างเหยียบ , ปลากระทะ , ปลาเสือดาว

ยอมรับว่า v be regarded as
ความหมายเหมือนกับ: จัดว่า , นัยว่า

ไม่รับรู้ v pay no attention
ความหมายเหมือนกับ: เฉยเมย

ข้ารับใช้ n slave
ความหมายเหมือนกับ: ขี้ข้า , ทาสา , ทาสี , ไพร่ , ข้าทาส , บ่าว

เรือนรับรอง n guesthouse

แบกรับ v shoulder
ความหมายเหมือนกับ: รับ

ใบรับของ n receipt

แบกรับ v shoulder
ความหมายเหมือนกับ: แบกภาระ

ปรนนิบัติรับใช้ v minister
ความหมายเหมือนกับ: ดูแล , ปรนนิบัติ

ผู้ต้อนรับ n receptionist
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับแขก , ผู้ดูแลต้อนรับ

ผู้รับแขก n receptionist
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ต้อนรับ , ผู้ดูแลต้อนรับ

ผู้ดูแลต้อนรับ n receptionist
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ต้อนรับ , ผู้รับแขก

ใบรับเงิน n receipt
ความหมายเหมือนกับ: บิล , ใบเสร็จ

ใบรับเงิน n receipt
ความหมายเหมือนกับ: ใบเสร็จรับเงิน , บิล

ไม่รับ v deny
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ยอมรับ , ไม่ยอม
คำตรงข้าม: ยอมรับ , รับ

การต้อนรับ n greeting
ความหมายเหมือนกับ: การทักทายปราศรัย
คำตรงข้าม: บึ้งตึง , บึ้งใบ้

รับนิสัย v adjust (oneself)
ความหมายเหมือนกับ: ปรับพฤติกรรม

รับพฤติกรรม v adjust (oneself)
ความหมายเหมือนกับ: ปรับนิสัย

รับใช้ v apply
ความหมายเหมือนกับ: ดัดแปลง

ที่รองรับ n base
ความหมายเหมือนกับ: ที่ตั้ง

โครงสร้างรองรับ n foundation

การยอมรับ n acceptance
ความหมายเหมือนกับ: การยินยอม , การเห็นชอบ , การตกลง , การเห็นด้วย

คอร์รับชั่น v corrupt
ความหมายเหมือนกับ: ทุจริต , โกงกิน

การรับรอง n contract
ความหมายเหมือนกับ: การทำความตกลง , การตกลง , การให้คำมั่น

การรับรู้ n acknowledgement

การรับรอง n guarantee
ความหมายเหมือนกับ: การยืนยัน

การรับช่วง n inheritance
ความหมายเหมือนกับ: การสืบเนื่อง

หญิงรับใช้ n servant
ความหมายเหมือนกับ: คนรับใช้ , สาวใช้
คำตรงข้าม: เจ้านาย , นาย

ผู้รับช่วงต่อ n heir

รับใช้ adj applied

รับใช้ v apply

รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ n air-conditioning bus

หลังรับประทานอาหาร adj post-meal
คำตรงข้าม: ก่อนอาหาร

ตัวรับเคราะห์ n victim
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับเคราะห์

รถยนต์โดยสารปรับอากาศพิเศษ n microbus
ความหมายเหมือนกับ: รถไมโครบัส

หลังรับประทานอาหาร adj post-meal
คำตรงข้าม: ก่อนอาหาร

โดยไม่ได้รับอำนาจ adv without authority

เลี้ยงต้อนรับ v give/hold a dinner of welcome
ความหมายเหมือนกับ: เลี้ยงรับ

จ่ายค่าปรับ v pay for a fineค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top