รันทด

ภาษาอังกฤษ


adj sad
ความหมายเหมือนกับ: ระทด
คำที่เกี่ยวข้อง: depressed
v be sad
ความหมายเหมือนกับ: ระทด
คำที่เกี่ยวข้อง: be depressed
ตัวอย่างประโยค: หล่อนไม่เคยรับรู้ว่า เขารันทดใจเพียงใด กับความโหดร้ายที่ทุกคนหยิบยื่นให้