รัตมณี

ภาษาอังกฤษ


n ruby
ความหมายเหมือนกับ: ทับทิม
คำที่เกี่ยวข้อง: red precious jewels or stones