รัดประคด

ภาษาอังกฤษ


n a priest ´s waistband
คำอธิบาย: ผ้าที่ใช้รัดอก หรือสายที่ถักด้วยด้าย สำหรับรัดเอวของภิกษุสามเณร
หน่วยนับ: เส้น,สาย, ผืน
ความหมายเหมือนกับ: ประคด
คำที่เกี่ยวข้อง: breast-girdle or cloth , strip of cloth worn round the waist of Buddhist monks