รัฐสภา

ภาษาอังกฤษ


n congress
คำอธิบาย: สภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติ ประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีสภานิติบัญญัติสภาเดียวให้หมายถึงสภานั้น
ความหมายเหมือนกับ: สภานิติบัญญัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: council , parliament , caucus , senate
ตัวอย่างประโยค: พรรคฝ่ายค้านสามารถคว้าที่นั่งในรัฐสภากลับคืนมาจากการเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด