รัฐศาตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ


n Bachelor of Arts (Political Science)
ความหมายเหมือนกับ: ร.บ.
คำที่เกี่ยวข้อง: B.A. (Political Science)