รัฐประหาร

ภาษาอังกฤษ


n coup d´etat
คำอธิบาย: การใช้กำลังยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
คำที่เกี่ยวข้อง: overthrow a government
ตัวอย่างประโยค: การขึ้นสู่อำนาจของเขานั้นไม่ใช่ได้มาโดยการทำรัฐประหาร แต่ได้มาโดยการส่งเสริมการเคลื่อนไหวของนักศึกษาปัญญาชน