รัฐบาลผสม

ภาษาอังกฤษ


n coalition government
คำอธิบาย: รัฐบาลที่ตั้งขึ้นจากสมาชิกของพรรคการเมืองหลายพรรครวมกัน
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลชุดปัจจุบันเป็นรัฐบาลผสมระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ ถึง 6 พรรค