รัฐบาลท้องถิ่น

ภาษาอังกฤษ


n local government
คำที่เกี่ยวข้อง: local authorities
ตัวอย่างประโยค: การจัดเก็บภาษีจะแบ่งเป็นหลายส่วน โดยให้ทั้งรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น แทนที่จะให้แต่รัฐบาลกลางแต่อย่างเดียว