รัฐบาล

ภาษาอังกฤษ


n government
คำอธิบาย: องค์กรที่ใช้อำนาจบริหารในการปกครองประเทศ
หน่วยนับ: ชุด
ตัวอย่างประโยค: คนทั้งสองประท้วงรัฐบาลมาตั้งแต่ก่อนหน้านักศึกษาจะเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยเสียอีก