รัฐทูต

ภาษาอังกฤษ


n envoy
คำอธิบาย: ทูตที่ประมุขของรัฐหนึ่งแต่งตั้งไปประจำสำนักประมุขของอีกรัฐหนึ่ง เพื่อไปปฏิบัติภารกิจทางการทูต มีฐานะต่ำกว่าเอกอัครราชทูตแต่สูงกว่าอุปทูต
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: emissary