รัชดาภิเษก

ภาษาอังกฤษ


n royal silver jubilee ceremony
คำที่เกี่ยวข้อง: a silver jubilee