รัชฎาภิเษก

ภาษาอังกฤษ


n royal silver jubilee ceremony
คำอธิบาย: พิธีที่พระเจ้าแผ่นดินกระทำเมื่อครองราชสมบัติได้ 25 ปี
ความหมายเหมือนกับ: รัชดาภิเษก
คำที่เกี่ยวข้อง: a silver jubilee