รังโจน

ภาษาอังกฤษ


n criminal association
ความหมายเหมือนกับ: ถ้ำโจร
คำที่เกี่ยวข้อง: hideout , lair , thieves´ den , bandit´s den , den