รังแกเบียดเบียน

ภาษาอังกฤษ


v bully
คำที่เกี่ยวข้อง: annoy , persecute , hector