รังเกียจ

ภาษาอังกฤษ


v hate
ความหมายเหมือนกับ: เกลียด , เกลียดชัง
คำที่เกี่ยวข้อง: dislike intensely , loathe , execrate , abominate , detest
คำตรงข้าม: ชอบ , รัก , พอใจ , รักใคร่
v hate
ความหมายเหมือนกับ: เกลียด , ริษยา , ชัง , เดียดฉันท์
คำที่เกี่ยวข้อง: abhor , detest , dislike , be jealous , be envious , loathe , disgust
คำตรงข้าม: ชอบ , รัก
v dislike
ความหมายเหมือนกับ: ไม่พอใจ , ลำเอียง , เกลียด , ขยะแขยง
คำที่เกี่ยวข้อง: have a bias against , detest , be prejudiced against , loathe , disgust , hate
คำตรงข้าม: ชอบ , รัก
v hate
ความหมายเหมือนกับ: เกลียด , ชัง , เกลียดชัง
คำที่เกี่ยวข้อง: dislike , detest , abhor , loathe , abominate
คำตรงข้าม: รัก , ชอบ , พอใจ