รักใคร่

ภาษาอังกฤษ


v love
ความหมายเหมือนกับ: พิศวาส
คำที่เกี่ยวข้อง: like , be fond of
ตัวอย่างประโยค: เขานิสัยดี เพื่อนฝูงจึงรักใคร่