รักแร้

ภาษาอังกฤษ


n armpit
คำอธิบาย: ส่วนของร่างกายที่อยู่ใต้โคนแขนเหนือสีข้างขึ้นไป
หน่วยนับ: ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: จั๊กกะแร้ , จักแร้
ตัวอย่างประโยค: วิเชียรนำตัวเข้าไปยืนอยู่ใต้รักแร้ของชายร่างใหญ่อีกคนหนึ่ง