รักเดียว

ภาษาอังกฤษ


v love one
คำอธิบาย: มีใจชอบอย่างผูกพันคนใดคนหนึ่ง แล้วก็จะรักคนนั้นตลอดไป
ความหมายเหมือนกับ: รักเดียวใจเดียว
ตัวอย่างประโยค: ชาวราศีนี้มักชอบเก็บตัว ช่างแคร์สายตาของคนอื่นและรักเดียว