รักษาสุขภาพ

ภาษาอังกฤษ


v maintain one´s health
คำที่เกี่ยวข้อง: keep healthy , look after oneself
คำตรงข้าม: ทำลายสุขภาพ
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้ดีและทำงานให้ดี ชาติบ้านเมืองจึงจะแข็งแรงและเจริญมั่นคง