รักษาระดับ

ภาษาอังกฤษ


v maintain one´s position
คำอธิบาย: ทำให้คงอยู่ในระดับเดิม
คำที่เกี่ยวข้อง: keep up with the Joneses
คำตรงข้าม: ลดระดับ
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องหาเงินเพื่อรักษาระดับ หน้าและเกียรติยศของตนเองไว้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top