รักนวลสงวนตัว

ภาษาอังกฤษ


v preserve one´s purity
คำที่เกี่ยวข้อง: lead a moral life
คำตรงข้าม: ปล่อยตัว