รักดี

ภาษาอังกฤษ


v be diligent
ความหมายเหมือนกับ: ใช้การได้ , เอาการเอางาน
คำที่เกี่ยวข้อง: be persevering
adj diligent
ความหมายเหมือนกับ: ใช้การได้ , เอาการเอางาน
คำที่เกี่ยวข้อง: persevering