รัก

ภาษาอังกฤษ


v love
คำที่เกี่ยวข้อง: adore
v love
ความหมายเหมือนกับ: ชอบพอ
v love
คำที่เกี่ยวข้อง: like

คำที่มี "รัก" ในคำ


รักสามเส้า n love triangle
คำอธิบาย: ความรักระหว่างบุคคล 3 คน
ตัวอย่างประโยค: รักสามเส้าเป็นเพียงปรากฎการณ์ธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้

รักษาตัว v be treated
คำอธิบาย: ทำให้ตนหายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ตัวอย่างประโยค: พ่อถูกส่งไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯ เป็นเวลาหลายเดือนแล้ว

รักษาตัว v take care of oneself
ความหมายเหมือนกับ: ระวังตัว , ดูแลตัว
ตัวอย่างประโยค: กว่าผมจะรักษาตัวให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติดมาได้นั้น ทำเอาผมแทบเอาชีวิตไม่รอด

รักษาพยาบาล v treat
คำอธิบาย: เยียวยารักษาเพื่อให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
ความหมายเหมือนกับ: เยียวยารักษา , รักษา
ตัวอย่างประโยค: เขามีความมุ่งมั่นที่จะไปรักษาพยาบาลคนในชนบท ตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นนักศึกษาแพทย์

รักษาหน้า v save one´s face
คำอธิบาย: ไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นอาย
ความหมายเหมือนกับ: ไว้หน้า
ตัวอย่างประโยค: ที่ผมทำไปก็เพื่อรักษาหน้าพ่อแม่เอาไว้

รักษาโรค v cure
คำอธิบาย: ทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ตัวอย่างประโยค: คอมพิวเตอร์เป็นเพียงผู้ช่วยของแพทย์ที่จะวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเท่านั้น

รักษาระดับ v maintain one´s position
คำอธิบาย: ทำให้คงอยู่ในระดับเดิม
คำตรงข้าม: ลดระดับ
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องหาเงินเพื่อรักษาระดับ หน้าและเกียรติยศของตนเองไว้

รักษาสุขภาพ v maintain one´s health
คำตรงข้าม: ทำลายสุขภาพ
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้ดีและทำงานให้ดี ชาติบ้านเมืองจึงจะแข็งแรงและเจริญมั่นคง

รักษาการในตำแหน่ง v act for
คำอธิบาย: ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

รักษาเก้าอี้ v keep one´s job
ความหมายเหมือนกับ: รักษาตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่เขาพูดมาแท้จริงเป็นเพียงราคาคุยเพื่อรักษาเก้าอี้ไว้เท่านั้น

รักสวยรักงาม v be conscious of one´s appearance
คำอธิบาย: ใส่ใจกับเรื่องของความสวยงาม
ตัวอย่างประโยค: ใครจะรักสวยรักงามเกินเธอนั้น ไม่มีแล้ว

รักสวยรักงาม adj beauty-loving
คำอธิบาย: ที่ใส่ใจกับเรื่องของความสวยงาม
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นเด็กรักสวยรักงามอยู่พอตัว

รักแร้ n armpit
คำอธิบาย: ส่วนของร่างกายที่อยู่ใต้โคนแขนเหนือสีข้างขึ้นไป
หน่วยนับ: ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: จั๊กกะแร้ , จักแร้
ตัวอย่างประโยค: วิเชียรนำตัวเข้าไปยืนอยู่ใต้รักแร้ของชายร่างใหญ่อีกคนหนึ่ง

รักษ์ v take care of
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , ดูแล

รักษ์ v protect
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , ป้องกัน

รักษ์ v beware of
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , ระวังรักษา

รักเร่ n Dahlia rosea
คำอธิบาย: ไม้ล้มลุกมีหัวชนิด Dahlia indica Cad. ในวงศ์ Compositae ดอกใหญ่ มีสีต่างๆ

รักร่วมเพศ n homosexuality
ตัวอย่างประโยค: ความเหงา และความว้าเหว่จัดเป็นสาเหตุหนึ่งของการมีประสบการณ์รักร่วมเพศ และพึงใจต่อการเป็นเกย์

รักยม n wooden doll which used as amulet
คำอธิบาย: ของขลังอย่างหนึ่ง เป็นรูปตุ๊กตาเด็กเล็ก 2 ตัว ทำด้วยไม้รักและไม้มะยม เชื่อว่าทำให้เกิดเมตตามหานิยม
หน่วยนับ: คู่

รักบี้ n rugby
คำอธิบาย: กีฬาอย่างหนึ่งคล้ายฟุตบอล แต่ใช้มือจับได้ด้วย มีผู้เล่นฝ่ายละ 15 คน ใช้ลูกบอลมีลักษณะกลมรี
ตัวอย่างประโยค: รักบี้เป็นกีฬาต้นกำเนิดของอเมริกันฟุตบอล

รักใคร่ชอบพอ v love
ความหมายเหมือนกับ: รัก , ชอบพอ
ตัวอย่างประโยค: หญิงไม่มีสิทธิที่จะไปรักใคร่ชอบพอ หรือเกี้ยวพาราสีกับชายคนใดก่อน

รักษาการณ์ v watch over
คำอธิบาย: เฝ้าดูแลเหตุการณ์
ความหมายเหมือนกับ: เฝ้าดูแล , ระวังภัย
ตัวอย่างประโยค: ทางการมาเลเซียจัดกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษมาประจำใน บริเวณ โนแมนส์แลนด์ เพื่อรักษาการณ์ และมิให้มีเหตุการณ์ปล้นสะดมเกิดขึ้น

รักษ์ v cure
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , เยียวยา

รักษาศีล v observe the precepts
ตัวอย่างประโยค: ท้าวโคจรเป็นจระเข้ที่รักษาศีล และไม่กินเนื้อมนุษย์

รักษาการ v act for
คำอธิบาย: ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรักษาการผู้บัญชาการทหารบกอีกตำแหน่งหนึ่ง

รักใคร่ v love
ความหมายเหมือนกับ: พิศวาส
ตัวอย่างประโยค: เขานิสัยดี เพื่อนฝูงจึงรักใคร่

รักเดียว v love one
คำอธิบาย: มีใจชอบอย่างผูกพันคนใดคนหนึ่ง แล้วก็จะรักคนนั้นตลอดไป
ความหมายเหมือนกับ: รักเดียวใจเดียว
ตัวอย่างประโยค: ชาวราศีนี้มักชอบเก็บตัว ช่างแคร์สายตาของคนอื่นและรักเดียว

รักแรก n puppy love
คำอธิบาย: ความรักครั้งแรก
ความหมายเหมือนกับ: รักแรกพบ

รักษา v preserve
คำอธิบาย: รักษาไว้ให้คงอยู่มิให้สูญเสีย
ความหมายเหมือนกับ: ปกป้อง , พิทักษ์
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติไว้

รักษา v beware of
ความหมายเหมือนกับ: ระวัง , ดูแล
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงพยายามรักษาให้รูปร่างสะโอดสะอง เตะตาเพศตรงข้าม

รักษา v cure
คำอธิบาย: ทำให้หายจากโรค
ความหมายเหมือนกับ: รักษ์ , เยียวยา
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านมักทัศนคติว่า โรคบางอย่างก็ควรรักษาด้วยแบบเก่า

รักษาเวลา v keep time
ตัวอย่างประโยค: การทำงานให้คนอื่นควรมีใจที่ซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง ไม่ขี้เกียจและรักษาเวลา

รักษาการแทน v act in place of (someone else)
คำอธิบาย: ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งนั้นๆ

รักษาผลประโยชน์ v protect (one´s) interests
คำอธิบาย: ปกป้องสิทธิ์แห่งประโยชน์ที่จะได้รับ
ตัวอย่างประโยค: บริษัทข้ามชาติหันหน้าพึ่งผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น เพื่อรักษาผลประโยชน์ ในกองทุนบำนาญมากขึ้น

รักแท้ n real love
คำอธิบาย: ความรักที่จริงใจ
ความหมายเหมือนกับ: รักจริง
คำตรงข้าม: รักลวง
ตัวอย่างประโยค: คนที่ไม่สมหวังในความรักเชื่อว่ารักแท้ไม่เคยอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์

รักแท้ n real love
คำอธิบาย: ความรักที่จริงใจ
ตัวอย่างประโยค: รักแท้นั้นไม่ได้เจอกันง่ายดาย เฉกเช่นเพื่อนแท้ก็หาไม่ได้ทั่วไป

รักษาการแทน v act in place of (someone else)
คำอธิบาย: ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งนั้นๆ

รักษาคำพูด v keep one´s words
คำอธิบาย: กระทำตามที่พูดไว้
ความหมายเหมือนกับ: รักษาสัจจะ
คำตรงข้าม: ผิดคำพูด
ตัวอย่างประโยค: ชาวใต้นิยมนับถือนักเลง ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีบุคลิกพิเศษ มีน้ำใจ เป็นคนใจกว้าง กล้าได้กล้าเสีย รักษาคำพูด รักพวกพ้อง

รักษาผลประโยชน์ v protect (one´s) interests
คำอธิบาย: ปกป้องสิทธิ์แห่งประโยชน์ที่จะได้รับ
ตัวอย่างประโยค: บริษัทข้ามชาติหันหน้าพึ่งผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น เพื่อรักษาผลประโยชน์ ในกองทุนบำนาญมากขึ้น

รักษาคำพูด v keep one´s words

รักษาสิทธิ์ v guard the rights
ความหมายเหมือนกับ: ป้องกันสิทธิ์
คำตรงข้าม: ละเมิดสิทธิ์ , รุกรานสิทธิ์

รักษาตำแหน่ง v keep one´s job

รักษาน้ำใจ v keep the goodwill of

รักนวลสงวนตัว v preserve one´s purity
คำตรงข้าม: ปล่อยตัว

รักษาแผล v heal a wound

รักดี v be diligent
ความหมายเหมือนกับ: ใช้การได้ , เอาการเอางาน

รักดี adj diligent
ความหมายเหมือนกับ: ใช้การได้ , เอาการเอางาน

รักๆ ใคร่ๆ adj adulterous
ความหมายเหมือนกับ: เชิงกามารมณ์

รักเดียวใจเดียว v love one

รักแรกพบ n puppy love

รักจริง n real love
คำตรงข้าม: รักลวง

รักษาสัจจะ v keep one´s words
คำตรงข้าม: ผิดคำพูด

ผู้รักษาการ n one acting temporarily in place of
คำอธิบาย: ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนรักษาการ
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี

ขนรักแร้ n armpit hair
คำอธิบาย: ขนที่ขึ้นอยู่ใต้โคนแขน

การอนุรักษ์ n conservation
คำอธิบาย: การเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในอนาคต หรือเพื่อใช้ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
คำตรงข้าม: การทำลาย
ตัวอย่างประโยค: ในหลวงทรงแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

ตกหลุมรัก v fall in love
คำอธิบาย: รู้สึกพอใจหรือเกิดความรักใคร่
ความหมายเหมือนกับ: หลงรัก , หลงเสน่ห์
ตัวอย่างประโยค: พระเอกตกหลุมรักนางเอกเร็วเกินไป ทำให้เรื่องไม่ค่อยสมจริง

คู่รักคู่แค้น n adversary
คำอธิบาย: คู่แข่งที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ
หน่วยนับ: คู่

การปรักปรำ n accusation
ความหมายเหมือนกับ: การใส่ร้ายป้ายสี , การกล่าวหา
ตัวอย่างประโยค: เขากลายเป็นผู้ต้องหาเพราะการปรักปรำจากพยาน

คนรักสนุก n pleasure-loving people
คำอธิบาย: คนที่ชอบความสนุก ความรื่นเริงบันเทิงใจ
ตัวอย่างประโยค: คนไทยเป็นคนรักสนุกมาแต่เดิมดังจะเห็นได้จากการมีประเพณีและการละเล่นที่แสดงถึงความรื่นเริงความสนุกสนาน

หลงรัก v fall in love
ความหมายเหมือนกับ: ตกหลุมรัก , หลงใหล , หลงเสน่ห์
ตัวอย่างประโยค: เขาหลงรักเธออย่างไม่ลืมหูลืมตา

อนุรักษ์ v conserve
คำอธิบาย: รักษาให้คงเดิม
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , สงวน
คำตรงข้าม: ทำลาย
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการแสวงประโยชน์และอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง

สุดที่รัก n sweetheart
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ที่รัก , คนรัก
ตัวอย่างประโยค: เย็นนี้ผมต้องไปรับสุดที่รักไปทานข้าว

น่ารักน่าเอ็นดู v be sweet
คำตรงข้าม: น่าเกลียด
ตัวอย่างประโยค: จริตกิริยาของเธอน่ารักน่าเอ็นดูเสียจริง

คุ้มครองรักษา v protect
คำอธิบาย: ป้องกันดูแลเอาไว้, ระวังป้องกันไว้
ความหมายเหมือนกับ: ปกปักรักษา , พิทักษ์รักษา
ตัวอย่างประโยค: ทารกจะมีแม่ซื้อคอยคุ้มครองรักษา ไม่ให้มีอันตรายถึงตัวได้

จงรัก v be loyal to
คำอธิบาย: ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือ เลื่อมใสศรัทธาหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: จงรักภักดี , ภักดี
ตัวอย่างประโยค: ฉันจะจงรักต่อคนที่รักฉันเท่านั้น ฉันจะไม่เฝ้าจงรักคนที่ไม่รักฉัน

ความน่ารัก n loveliness
ความหมายเหมือนกับ: ความน่ารักน่าเอ็นดู
คำตรงข้าม: ความน่าเกลียด
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ชอบตุ๊กตาเพราะตุ๊กตามีความน่ารัก

ยอดรัก n sweetheart
คำอธิบาย: คำเรียกหญิงหรือชายผู้เป็นที่รักหรือเป็นที่ชอบพอรักใคร่
ความหมายเหมือนกับ: ที่รัก , ดวงใจ , ยอดดวงใจ
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่ยอมให้ยอดรักของผมต้องไปตกระกำลำบากที่นั่น

ผู้จงรักภักดี n loyalist
คำอธิบาย: บุคคลที่ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณบุคคลอื่นเป็นอย่างยิ่ง
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาภูมิใจที่เป็นผู้จงรักภักดีต่อลัทธิด้วยชีวิตและจิตใจ

ผู้รักษาการแทน n deputy
คำอธิบาย: บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคลอื่นชั่วคราว
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ดูแลแทน
ตัวอย่างประโยค: คุณต้องนำเอกสารไปให้ผู้รักษาการแทนเซ็นก่อน เพราะท่านไม่อยู่อีกหลายวัน

เก็บรักษา v keep
ความหมายเหมือนกับ: รักษา
คำตรงข้าม: ทิ้งขว้าง
ตัวอย่างประโยค: กรมศิลปากรได้สอบค้นต้นฉบับลานทองพบว่าต้นฉบับดังกล่าวเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ค่าบำรุงรักษา n fee
ตัวอย่างประโยค: รถ ขสมก. ทุกคันจะต้องมีค่าบำรุงรักษารถเพื่อที่คนขับจะได้นำมาใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมรถให้อยู่ในสภาพที่ดี

ค่ารักษาพยาบาล n medical fee
หน่วยนับ: บาท
ตัวอย่างประโยค: ทางราชการจะสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแก่ผู้ประสบภัย

เพื่อนรัก n valued friend
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นเพื่อนรักของผม ตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันที่กรุงเทพ

คู่รัก n sweetheart
คำอธิบาย: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
หน่วยนับ: คู่
ความหมายเหมือนกับ: คนรัก , คู่ควง , แฟน
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องการหาเพื่อนหญิงที่จะเป็นทั้งเพื่อนและคู่รักในคนคนเดียวกัน

จงรักภักดี v be loyal
คำอธิบาย: ผูกใจรักด้วยความเคารพหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ภักดี , จงรัก , สวามิภักดิ์
ตัวอย่างประโยค: ญาติผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าคนหนึ่งจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 5 อย่างมาก

ผู้รักชาติ n patriot
คำอธิบาย: คนที่มีความรู้สึกผูกพันและชื่นชมในประเทศของตน
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: คนไทยที่ช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยถือว่าเป็นผู้รักชาติ

ผู้รักษา n doctor
คำอธิบาย: ผู้เยียวยา
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: แพทย์ , พยาบาล
คำตรงข้าม: ผู้ป่วย , คนไข้
ตัวอย่างประโยค: ผู้รักษาควรแนะนำวิธีการปฏิบัติตนแก่ผู้ป่วยอย่างละเอียดและชัดเจน

พร้อมพรัก adv completely
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมเพรียง , พรักพร้อม
ตัวอย่างประโยค: หากเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพร้อมพรักแล้วก็จะเกิดความเข้าใจกันอย่างแท้จริง

รักพร้อม v complete
คำอธิบาย: รวมอยู่พร้อมหน้ากัน ใช้ในลักษณะเช่นญาติพี่น้องมากันพรักพร้อม, รวมอยู่พร้อมทุกอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมพรัก
ตัวอย่างประโยค: การพัฒนาของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรยังไม่พรักพร้อม

รักพร้อม adv readily
คำอธิบาย: รวมอยู่พร้อมหน้ากัน ใช้ในลักษณะเช่นญาติพี่น้องมากันพรักพร้อม, รวมอยู่พร้อมทุกอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมพรัก
ตัวอย่างประโยค: เมื่อพลเมืองของเรามีความรู้พรักพร้อมเมื่อใด ข้าพเจ้าจะรีบปฏิบัติตามพระกระแสรับสั่งของพระชนกนาถทันที

พลอดรัก v bill and coo
คำอธิบาย: พูดจาอ่อนหวานต่อกันในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาหนุ่มสาวแอบพากันไปพลอดรักตามสุมทุมพุ่มไม้และที่ลับตาคน

รักโทส n fructose
คำอธิบาย: น้ำตาลชนิดหนึ่ง ประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ ชนิดคีโทเฮ็กโซส ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาว หลอมละลายที่ 102 ํซ. มีปรากฏในผลไม้สุกที่มีรสหวาน น้ำผึ้ง น้ำต้อยของดอกไม้ มีรสหวานมากกว่าน้ำตาลทราย
ความหมายเหมือนกับ: เลวูโลส

ภัณฑารักษ์ n storekeeper
คำอธิบาย: ผู้ดูแลรักษาคลังเก็บสิ่งของ
หน่วยนับ: คน

ผดุงรักษา v maintain
คำอธิบาย: รักษาให้คงสภาพ, รักษาไว้ไม่ให้ถูกทำลาย
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , บำรุงรักษา
ตัวอย่างประโยค: คนไทยทุกคนมีหน้าที่ผดุงรักษาสมบัติของชาติไว้

ลงรัก v lacquer
คำอธิบาย: เอารักทาลงบนผิวสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อทำให้ผิวเรียบ เกลี้ยง ดำ
ตัวอย่างประโยค: ช่างลงรักปิดทององค์พระประจำวิหารทิศพระที่ระเบียงอุโบสถ

ศาลเทพารักษ์ n joss house
คำอธิบาย: อาคารสำหรับเทพารักษ์สิงสถิตอยู่
หน่วยนับ: ศาล
ความหมายเหมือนกับ: ศาลเจ้า
ตัวอย่างประโยค: เดิมทีเดียวในบริเวณพระราชวังจันทน์เป็นที่ตั้งของศาลเทพารักษ์

อารักขา n protection
ความหมายเหมือนกับ: การป้องกัน , ความคุ้มครอง , ความดูแล

อารักขา v protect
ความหมายเหมือนกับ: ป้องกัน , คุ้มครอง , ดูแล
ตัวอย่างประโยค: กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เป็นหน่วยงานที่อารักขาพระเจ้าแผ่นดินที่ใกล้ชิดมากที่สุด

อารักษ์ n protection
ความหมายเหมือนกับ: อารักขา , การป้องกัน , การคุ้มครอง , การดูแล
ตัวอย่างประโยค: หล่อนต้องอยู่ในอารักษ์ของเจ้าหน้าที่

อารักษ์ n guardian deity
คำอธิบาย: เทวดาผู้พิทักษ์รักษา
ความหมายเหมือนกับ: เทวดาอารักษ์
ตัวอย่างประโยค: วรรณคดีโบราณเป็นภาพสะท้อนความเชื่อ การเคารพศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติ เทพยดาอารักษ์ และพระภูมิเจ้าที่

สาวคนรัก n girlfriend
คำอธิบาย: หญิงอันเป็นที่รัก
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: แฟนสาว , คนรัก , คู่รัก
ตัวอย่างประโยค: ี่เขาคงต้องปล่อยให้สาวคนรักรอเก้อไปอีกหลายปี เพราะสถานการณ์ทางการเงินไม่ดีเท่าที่ควร

เต็มรัก adv fully
ความหมายเหมือนกับ: เต็มที่ , เต็มแรง , อย่างจัง , เต็มเปา
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินไปสะดุดเสาเรือนเข้าเต็มรัก

ถมปรักมาศ n pieces of niello worked in gold or silver designs
คำอธิบาย: ถมเงินและถมทอง

น่ารัก v be pretty
ความหมายเหมือนกับ: สวย , น่าเอ็นดู , น่ารักน่าเอ็นดู
คำตรงข้าม: ขี้ริ้วขี้เหร่ , ขี้เหร่ , น่าเกลียด
ตัวอย่างประโยค: หน้าตาลูกสาวคนแรกน่ารักมากจนคุณตาคุณยายหลง

น่ารัก adj lovely
ความหมายเหมือนกับ: น่าชื่นชอบ , อ่อนโยน , มีอัธยาศัย
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , น่าชัง , น่ารังเกียจ
ตัวอย่างประโยค: ประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นคนน่ารักและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

น่ารัก v be lovely
คำอธิบาย: มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีไมตรีจิตร, มีมิตรจิตมิตรใจ
ความหมายเหมือนกับ: น่าสมาคม , น่าคบหา , น่าชื่นชอบ , อ่อนโยน , มีอัธยาศัย
คำตรงข้าม: น่ารังเกียจ
ตัวอย่างประโยค: ชาวชนบทส่วนมากน่ารักกว่าคนในเมือง

น่ารักน่าชัง adj cute
ความหมายเหมือนกับ: น่ารัก , น่ารักน่าเอ็นดู , น่าเอ็นดู
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , ขี้ริ้วขี้เหร่ , ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค: เขาพาลูกชายหน้าตาน่ารักน่าชังไปเดินอวดผู้คนในสวนทุกวัน

น่ารักน่าชัง v be cute
ความหมายเหมือนกับ: น่ารัก , น่ารักน่าเอ็นดู , น่าเอ็นดู
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , ขี้ริ้วขี้เหร่ , ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค: ลูกสาวของเขากำลังน่ารักน่าชังขึ้นทุกวัน

บำรุงรักษา v maintain
คำอธิบาย: ระวังรักษาเพื่อให้คงอยู่
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , ปกปักรักษา , ทะนุบำรุง
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านบำรุงรักษาต้นน้ำลำธารในบริเวณป่าเขาภาคเหนืออย่างแข็งขัน เพื่อบรรเทาอุทกภัย

บำบัดรักษา v treat
คำอธิบาย: เยียวยาให้คลายหรือทุเลาลงจากอาการที่เป็นอยู่
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , เยียวยา , แก้โรค , บรรเทา
ตัวอย่างประโยค: สมาธิจะช่วยบำบัดรักษาโรคร้ายทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้

ร่วมรัก v make love
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมประเวณี , ร่วมรัก , เสพสังวาส

รังรักษ์ v create
ความหมายเหมือนกับ: สร้าง

รังรักษ์ v govern
ความหมายเหมือนกับ: คุ้มครอง

ราชองครักษ์ n royal bodyguard
คำอธิบาย: นายทหารชั้นสัญญาบัตรรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์
ตัวอย่างประโยค: ผู้นำศาสนาคริสต์ถึงกับหลั่งน้ำตา เมื่อเห็นราชองครักษ์ถูกลอบสังหาร

ปกปักรักษา v protect
คำอธิบาย: ดูแลคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัย
ความหมายเหมือนกับ: ดูแลรักษา , คุ้มครอง , ปกป้อง , คุ้มกัน , ดูแล
คำตรงข้าม: ปล่อยปละละเลย , ทิ้งขว้าง
ตัวอย่างประโยค: เอาเครื่องรางนี้ไปมันจะปกปักรักษาเจ้าให้พ้นอันตราย

รักปรำ v incriminate
คำอธิบาย: กล่าวโทษโดยไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือไม่
ความหมายเหมือนกับ: กล่าวหา , ว่าร้าย , กล่าวร้าย , ป้ายร้าย , ให้ร้าย , ใส่ร้ายป้ายสี
ตัวอย่างประโยค: พยานหลายคนให้การปรักปรำเขา

รัก v be ruined
ความหมายเหมือนกับ: หัก , พัง

รัก adj silver
ความหมายเหมือนกับ: เงิน

รักหักพัง v be ruined
ความหมายเหมือนกับ: ชำรุด , ทรุดโทรม , ชำรุดทรุดโทรม , เสื่อมโทรม , ผุพัง
ตัวอย่างประโยค: พระราชวังเก่าปรักหักพังอยู่อย่างนี้มาหลายร้อยปีแล้ว

เชิงรัก adj romantic
ความหมายเหมือนกับ: เชิงรักๆ ใคร่ๆ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชมละครส่วนใหญ่จะชอบหนังเชิงรัก

ซากปรักหักพัง n ruins
ความหมายเหมือนกับ: ซาก
ตัวอย่างประโยค: โบราณสถานแห่งนี้เหลือแต่ซากปรักหักพัง

กรมธนารักษ์ n Treasury Department
หน่วยนับ: กรม

กรมราชองครักษ์ n Royal Aide de Camp Department

รัก n the core or heart-wood of jack-fruit tree
คำอธิบาย: แก่นขนุนใช้ย้อมผ้า
ความหมายเหมือนกับ: แก่นขนุน

กรุกกรัก adv sound of hard things bumping against each other
ความหมายเหมือนกับ: กุกกัก
ตัวอย่างประโยค: ใครทำอะไรข้างหลังบ้านเสียงกรุกกรัก

การระวังรักษา n carefulness
ความหมายเหมือนกับ: การระวัง , การรักษา , การป้องกัน
ตัวอย่างประโยค: โรงพยาบาลเปิดอบรมการระวังรักษาสุขภาพให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไป

การรักษาการ n being on duty
คำอธิบาย: การปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว
ความหมายเหมือนกับ: การทำหน้าที่แทน , การปฏิบัติแทน
ตัวอย่างประโยค: การรักษาการแทนกรรมการบริษัทของเขาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คนรัก n lover
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: แฟน , คู่รัก
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชายทั่วไปมักมองเห็นคนรักของตนสวยกว่าคนอื่นๆ

ของรัก n beloved (thing)
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ของหวง , ของรักของหวง
ตัวอย่างประโยค: ภาพเขียนรูปทะเลที่กำลังบ้าคลั่งเป็นของรักของแม่

เขตอนุรักษ์ป่าไม้ n concession area

เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า n sanctuary

ความจงรักภักดี n loyalty
คำอธิบาย: ความผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ความภักดี , ความซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค: ความจงรักภักดีของสัตว์เลี้ยงต่อเจ้านายทำให้ย่าเหลได้รับการเชิดชู

ความรักชาติ n patriotism
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลพยายามปลุกความรักชาติให้เกิดในหมู่ประชาชน

ดอกรัก n kind of decorative pattern
คำอธิบาย: ชื่อลวดลายชนิดหนึ่ง
หน่วยนับ: ลาย
ความหมายเหมือนกับ: ลายดอกรัก
ตัวอย่างประโยค: ดอกรักเป็นชื่อเรียกลายไทยชนิดหนึ่ง

ดอกรัก n crown flower
หน่วยนับ: ดอก
ตัวอย่างประโยค: ดอกรักเป็นดอกไม้ที่นำมาใช้ร้อยเป็นพวงมาลัยได้

ดูแลรักษา v look after
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , ป้องกัน , พิทักษ์ , ดูแล , ปกปักรักษา , ปกป้อง

ที่รัก n dear
ความหมายเหมือนกับ: สุดที่รัก , ทูนหัว , สุดสวาท , หวานใจ

นักรัก n lover
คำอธิบาย: ผู้ใฝ่ในการชู้สาว
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนเจ้าชู้
ตัวอย่างประโยค: ทั้งวงการรู้จักนักรักคนนี้ดีโดยเฉพาะสาวๆ

นักอนุรักษ์นิยม n conservative
คำอธิบาย: ผู้ที่ฝักใฝ่ในเรื่องการอนุรักษ์
หน่วยนับ: คน

พนักงานรักษาความปลอดภัย n security guard
คำอธิบาย: ผู้มีหน้าที่ระวังดูแลให้มีความปลอดภัยในสถานที่หนึ่งๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: รปภ.

องครักษ์ n bodyguard
คำอธิบาย: ผู้ทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองป้องกัน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้อารักขา , ผู้พิทักษ์
ตัวอย่างประโยค: ท่านนายพลมีองครักษ์คอยติดตามเสมอ

องครักษ์ n aide-de-camp
คำอธิบาย: นายทหารชั้นสัญญาบัตรรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์เป็นต้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ราชองครักษ์
ตัวอย่างประโยค: บรรดาราชองครักษ์จะต้องตามเสด็จในหลวงไปทุกแห่งหน

อนุรักษนิยม adj conservative
คำอธิบาย: ี่ที่มีแนวโน้มไปในทางต้านทานการเปลี่ยนแปลง โดยยึดถือสนับสนุนระเบียบที่ตั้งมั่นอยู่แล้ว
ตัวอย่างประโยค: น้องเป็นพวกอนุรักษนิยมจึงมักจะขัดแย้งกับพี่เสมอ

อนุรักษนิยม n conservatism
คำอธิบาย: อุดมคติทางการเมือง การเศรษฐกิจ เป็นต้น ที่มีแนวโน้มไปในทางต้านทานการเปลี่ยนแปลง โดยยึดถือสนับสนุนระเบียบที่ตั้งมั่นอยู่แล้ว
ตัวอย่างประโยค: เขามีความเป็นอนุรักษนิยมสูง

อนุรักษนิยม n conservatism
ตัวอย่างประโยค: สังคมญี่ปุ่นเน้นการแข่งขันสังคมลำดับชั้นและอนุรักษ์นิยม ภายใต้อิทธิพลระบบราชการ

ความรัก n love
คำอธิบาย: ความชอบอย่างผูกพันพร้อมด้วยชื่นชมยินดี
คำตรงข้าม: ความเกลียด
ตัวอย่างประโยค: ความรักทำให้พ่อแม่สละทุกสิ่งเพื่อลูกได้

ความรักใคร่ n affection
คำอธิบาย: ความรู้สึกพอใจผูกพัน
ความหมายเหมือนกับ: ความรัก
คำตรงข้าม: ความเกลียด
ตัวอย่างประโยค: ถ้ามนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความรักใคร่ก็จะทำให้โลกนี้สงบสุข

เทพารักษ์ n god
คำอธิบาย: เทวดาผู้ดูแลรักษาที่แห่งใดแห่งหนึ่ง
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: อารักษ์ , อารักษเทวดา
ตัวอย่างประโยค: เทพารักษ์ที่ศาลนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมือง

อนุรักษนิยม n conservatism
ตัวอย่างประโยค: สังคมญี่ปุ่นเน้นการแข่งขันสังคมลำดับชั้นและอนุรักษ์นิยม ภายใต้อิทธิพลระบบราชการ

ค่ารักษา n cost of medical care
คำอธิบาย: ค่าธรรมเนียมในการรักษาพยาบาล
ความหมายเหมือนกับ: ค่ารักษาพยาบาล
ตัวอย่างประโยค: หมอไม่เอาค่ารักษาจากคนป่วยที่ยากจน แต่รักษาให้แบบไม่คิดเงิน

ใจรัก v be extremely fond of something
คำอธิบาย: พึงพอใจ
ความหมายเหมือนกับ: ใจชอบ , ถูกใจ
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนทำงานด้วยความสนุกสนานและด้วยใจรักในงาน

คนรักษาการ n one acting temporarily in place of

เยียวยารักษา v treat
ความหมายเหมือนกับ: รักษา

กรมการรักษาดินแดน n Territorial Defense Department

กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม n Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence

รังสีรักษา v treat by radiation
ความหมายเหมือนกับ: ฉายแสง

ยารักษาโรค n medicine
ความหมายเหมือนกับ: ยาแก้โรค , โอสถ , ยา

พิทักษ์รักษา v protect
ความหมายเหมือนกับ: ปกปักรักษา

ความน่ารักน่าเอ็นดู n loveliness
คำตรงข้าม: ความน่าเกลียด

ชู้รัก n lover
ความหมายเหมือนกับ: คู่รัก , คู่นอน

ชู้รัก n lover
ความหมายเหมือนกับ: คู่รัก , คู่ขา

เมียรัก n beloved woman

เมียรัก n beloved woman

ยามรักษาการณ์ n security guard
ความหมายเหมือนกับ: พนักงานรักษาความปลอดภัย

ยารักษาโรค n medicine
ความหมายเหมือนกับ: ยา

เทวดาอารักษ์ n guardian deity

ระวังรักษา v nourish
ความหมายเหมือนกับ: ทำนุบำรุง , ดูแลรักษา
คำตรงข้าม: ทำลาย

ทวารักษี n porter
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เฝ้าประตู , นายประตู , ทวารนายก , ทวารบดี , ทวารปาละ

ทหารรักษาพระองค์ n army officer
ความหมายเหมือนกับ: ทหารราบ

ทำให้หลงรัก v charm
ความหมายเหมือนกับ: ล่อใจ , ทำให้หลงใหล , ดึงดูด , ทำให้หลง , ทำเสน่ห์ยาแฝด

ธำรงรักษา v care
ความหมายเหมือนกับ: บำรุงรักษา , ธำรง , คงไว้ , บำรุง , อุดหนุน
คำตรงข้าม: ละเลย , ทำลาย , ไม่เอาใจใส่

พุทธรักษา n Canna indica Linn.
ความหมายเหมือนกับ: ต้นพุทธรักษา

ต้นพุทธรักษา n Canna indica Linn.
ความหมายเหมือนกับ: พุทธรักษา

ระวังรักษา v beware of
ความหมายเหมือนกับ: รักษา

กรมการอาสารักษาดินแดน n defending the territory

ฟูมฟักรักษา v nurse
ความหมายเหมือนกับ: ทะนุถนอม , ถนอมกล่อมเกลี้ยง
คำตรงข้าม: ปล่อยปละละเลย , ทิ้งขว้าง

ปกป้องรักษา v protect
ความหมายเหมือนกับ: คุ้มกัน , คุ้มครอง , ป้องกัน , รักษา , ระแวดระวัง

การรักษาเบื้องต้น n first aid
ความหมายเหมือนกับ: การดูแลเบื้องต้น , การพยาบาลเบื้องต้น

น้องที่รัก n beloved younger brother or sister

การร่วมรัก n sexual intercourse
ความหมายเหมือนกับ: การเสพสังวาส , การร่วมประเพณี , การร่วมรส

ชู้รัก n adulterer

เชิงรักๆ ใคร่ๆ adj romantic

การรักษา n preservation
ความหมายเหมือนกับ: การสนอม , การป้องกัน , การบำรุง
คำตรงข้าม: การทำลาย

การดูแลรักษา n maintenance
ความหมายเหมือนกับ: การเอาใจใส่ , การป้องกัน , การทำนุบำรุง , การบำรุงรักษา
คำตรงข้าม: การทำลาย

การบำรุงรักษา n maintenance
ความหมายเหมือนกับ: การดูแลรักษา , การเอาใจใส่ , การป้องกัน , การทำนุบำรุง
คำตรงข้าม: การทำลาย

การรักษา n maintenance
ความหมายเหมือนกับ: การดำรง , การคงอยู่ , การทรงไว้ , การชูไว้
คำตรงข้าม: การทำลาย

การรักษา n keeping
ความหมายเหมือนกับ: การธำรงไว้

การรักษา n cure
ความหมายเหมือนกับ: การบำบัด , การบรรเทาทุกข์ , การเยียวยารักษา

การเยียวยารักษา n cure
ความหมายเหมือนกับ: การรักษา , การบำบัด , การบรรเทาทุกข์

การรักษา n carefulness
ความหมายเหมือนกับ: การระวัง , การป้องกัน

การร่วมรัก n intercourse
ความหมายเหมือนกับ: การสู่สม , การได้เสีย , การร่วมประเวณี

การรักษา n preservation
ความหมายเหมือนกับ: การถนอม , การป้องกัน , การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษา n preservation
ความหมายเหมือนกับ: การรักษา , การถนอม , การป้องกัน

การปรักหักพัง n dilapidation
ความหมายเหมือนกับ: การเสีย

การรักษา n maintenance

ของรักของหวง n beloved (thing)
ความหมายเหมือนกับ: ของหวง

หญิงที่รัก n sweetheart
ความหมายเหมือนกับ: สุดที่รัก , นงคราญ , ทรามเชย , ทรามวัย

ลายดอกรัก n kind of decorative pattern

ผู้รักษากฎหมาย n a law protector

ผู้รักษาธรรม n law keeper

ผู้รักษาเงิน n treasurer
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เก็บเงิน

ผู้อารักขา n bodyguard
ความหมายเหมือนกับ: ผู้พิทักษ์

ความจงรัก n loyalty
ความหมายเหมือนกับ: ความจงรักภักดี , ความซื่อสัตย์
คำตรงข้าม: การทรยศ

คลายรัก v lessen
ความหมายเหมือนกับ: เหินห่าง
คำตรงข้าม: เข้มข้น

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน n Internal Security Operations Command

อารักษเทวดา n god
ความหมายเหมือนกับ: อารักษ์

สุรารักษ์ n god
ความหมายเหมือนกับ: เทพ , เทพดา , เทพยดา , เทวะ , เทวัญ , สุร

ที่รักยิ่ง adj dear
ความหมายเหมือนกับ: คนโปรดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top