รัก

ภาษาอังกฤษ


v love
คำที่เกี่ยวข้อง: adore
v love
ความหมายเหมือนกับ: ชอบพอ
v love
คำที่เกี่ยวข้อง: like