ระโหง

ภาษาอังกฤษ


v lamely tall
ความหมายเหมือนกับ: สูงง่อนแง่น , สูงโดด
คำที่เกี่ยวข้อง: high and isolated