ระแนะ

ภาษาอังกฤษ


n supporter of a building and house-post