ระแนง

ภาษาอังกฤษ


n lath
คำอธิบาย: ไม้สี่เหลี่ยมขนาดยาว หน้า 1 x 1 ใช้ตีทับบนกลอนหรือจันทันสำหรับมุงกระเบื้อง หรือตีทับคร่าวเพื่อทำรั้ว หรือทำแผงพรางแดดสำหรับเรือนกล้วยไม้
หน่วยนับ: ตัว, ท่อน, อัน
ความหมายเหมือนกับ: ไม้ระแนง
คำที่เกี่ยวข้อง: battens , roof batten
ตัวอย่างประโยค: เขาตอกไม้ระแนงสำหรับปูกระเบื้องหลังคา
v sift
ความหมายเหมือนกับ: ร่อน