ระแง้

ภาษาอังกฤษ


n branches of the areca-nut tree
คำที่เกี่ยวข้อง: branches of a cluster of betel-nuts


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top