ระแคะ

ภาษาอังกฤษ


n hint
คำอธิบาย: เงื่อนความ
คำที่เกี่ยวข้อง: clue , intimation
n strategy
คำที่เกี่ยวข้อง: trick , artifice , subterfuge