ระเห็จ

ภาษาอังกฤษ


v rush
คำอธิบาย: ไปโดยเร็ว
คำที่เกี่ยวข้อง: go rapidly , flee
ตัวอย่างประโยค: ประธานาธิบดีถูกพลังประชาชนโค่นล้ม จนต้องระเห็จหนีออกจากทำเนียบอย่างฉุกละหุก