ระเหเร่ร่อน

ภาษาอังกฤษ


v wander
คำอธิบาย: เร่ร่อนไป, ซัดเซไปตามทาง, อยู่ไม่เป็นที่
ความหมายเหมือนกับ: ระเหระหน , ร่อนเร่ , เร่ร่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: roam , rave , stray
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเขาตายลง คนที่หวังพึ่งเขาก็จะต้องระเหเร่ร่อน ยึดอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้